Onjuist sfeerportretAnders dan…

Onjuist sfeerportret

Anders dan gesuggereerd in Een wijk vol mondige mensen met vrienden (21/10) zijn in de loop der jaren diverse gemeentelijke plannen waarmee bewoners van het Benoordenhout niet gelukkig waren, gewoon uitgevoerd.

Voorbeelden zijn een – overigens onnodige – uitbreiding van het ANWB-gebouw, de constructie van de Beatrixkazerne voor de Koninklijke Marechaussee, de aantasting van de groene bufferzone aan de noordkant van Den Haag voor de bouw van een verpleeghuis en appartementen en de bouw van het detonerende Internationaal Strafhof. De bewoners mogen dan gemiddeld hoger opgeleid zijn en bepaalde connecties hebben, het beeld dat een telefoontje naar een bevriende ambtenaar volstaat om een gemeentelijk voornemen of besluit terug te draaien, is onjuist. Dat lijkt vooral een door de krant beoogde sfeertekening te dienen. Ook had het artikel best mogen vermelden dat het Benoordenhout in de jaren 90 al onderdak heeft geboden aan asielzoekers, gehuisvest in een complex van het voormalig ministerie van VROM dat plaats moest maken voor... de Beatrix-kazerne. Waar is de nuance gebleven die de krant altijd zei te zoeken?

U mag morgen nog komen, vluchteling

Een wijk vol mondige mensen met vrienden (23/10) laat zien dat Benoordenhout vooral ‘Benepenhout’ is: bang dat de eigen biotoop door buitenstaanders wordt aangetast. Van goed opgeleide en weldenkende wijkbewoners die zelf vaak in andere werelddelen wonen en werken zou je een tegenovergestelde reactie verwachten. Wat zijn 500 vluchtelingen op 13.000 wijkbewoners? Nog niet eens 4 procent! De VVD en de wijkvereniging vertegenwoordigen mij als rechtgeaard Benoordenhouter volstrekt niet: de Julianakazerne mag van mij vanaf morgen worden ingezet als opvanglocatie.

Hans Borghuis Den Haag