Dit vinden NRC-lezers tot nu toe van euthanasie

Tot 10.00 uur vanmorgen hebben 1.344 mensen het NRC-onderzoek naar euthanasie ingevuld (48 procent vrouw, 52 procent man).

Een euthanasieverzoek moet geldig blijven als een patiënt dementeert, vinden 742 lezers.

Er moet een pil komen waarmee ouderen (75+) zelf hun leven kunnen beëindigen als zij de tijd daarvoor rijp achten, schrijven 846 lezers.

Dit is een inkijkje in de eerste resultaten uit het lezersonderzoek over euthanasie waarmee NRC gisteren aftrapte. Via een online vragenlijst vraagt NRC lezers naar hun mening over euthanasie en hun ervaringen met dit gevoelige onderwerp.

Tot 10.00 uur vanmorgen hadden 1.344 mensen het onderzoek ingevuld (48 procent vrouw, 52 procent man). Bijna veertig procent van hen heeft zelf een euthanasiegeval meegemaakt, 563 van hen zijn ouder dan 60 jaar.

Waarom dit onderzoek?

NRC wil de maatschappelijke discussie over euthanasie vooruit helpen door schurende dilemma’s rond euthanasie voor te leggen aan gewone Nederlanders. Geen wetenschappelijk onderzoek, maar een journalistiek project. In het onderzoek geven de deelnemers hun ongekleurde mening over het onderwerp. Veel lezers blijken bereid hun persoonlijke verhaal te delen.

Zoals een antwoord van deze deelnemer, die het heft in eigen handen wil houden: “Mochten artsen en anderen mij niet willen bijstaan, dan kies ik zelf voor een menswaardige, mijzelfwaardige methode.” Een ander schreef over de euthanasie van een goede vriendin, die gisteren werd uitgevoerd:

“Euthanasie maakte het mogelijk op een waardige manier afscheid van het leven te nemen, daardoor werd haar een zachte vredige dood gegund. Dat gun ik iedereen.”

Tegenstanders zijn er ook

Maar ook tegenstanders van euthanasie laten zich horen. Zoals deze lezer, voor wie de keuze niet moeilijk is: “Ik ben Nederlands Hervormd, door mijn geloof mag ik geen euthanasie plegen.” Een andere lezer is bang voor euthanasie bij dementerenden:

“Het risico bestaat dat een gelukkige dementerende met kwaliteit van leven en levensgeluk wordt vermoord omdat hij ooit een papiertje ondertekende waarvan hij niets meer weet en geen enkel benul meer heeft van de reikwijdte.”

De komende periode zal NRC online en in de verschillende kranten (nrc.next en NRC Handelsblad) aandacht besteden aan de resultaten van het lezersonderzoek. U kunt nog deelnemen via deze link. Meepraten kan ook. Mail via euthanasie@nrc.nl en twitter mee via #nrceuthanasie.