Schrijf een Dijkhoff-brief, vroegen we de lezers

De opinieredactie deed een oproep: schrijf de vluchtelingen een brief, zoals staatssecretaris Dijkhoff maandag deed. Op nrc.nl de inzendingen, hier wat citaten daaruit. Eén vluchteling schreef terug.