Harder onderhandelen?

Illustratie Cyprian Koscielnak

Harder onderhandelen? Dan ben je een ‘bitch’

In het verhaal over gelijke betaling van man en vrouw (Opinie, 17/10) concludeert Jennifer Lawrence dat ze niet hard genoeg heeft onderhandeld over haar honorarium, omdat ze aardig gevonden wilde worden.

Mede daardoor zijn vrouwen slechtere onderhandelaars. Ook drukken ze zich voorzichtiger en aarzelender uit, blijkt uit de genoemde voorbeelden van beroemde quotes: een man zegt gewoon ‘I have a dream’, een vrouw dekt zich bij voorbaat in: ‘Ja sorry hoor, ik had een ideetje…’ Niet echt een beproefde methode om jezelf te verkopen.

Maar de hamvraag is: zouden vrouwen net zoveel verdienen als mannen wanneer ze hun ambities hoger stellen bij een onderhandeling en voor zichzelf opkomen, stellig en zelfverzekerd?

Ik vermoed van niet. Want precies hetzelfde gedrag wordt bij een vrouw heel anders waargenomen dan bij een man, is uit vele sociaal-psychologische experimenten gebleken. Wat we bij een man doortastend en ambitieus vinden, vinden we bij een vrouw gehaaid en bitchy. Assertief gedrag van een vrouw wordt als agressiever beoordeeld dan van een man, zelfverzekerd gedrag als arroganter. Ook bij sollicitaties is gebleken dat zelfpromotiegedrag, zoals eigen kwaliteiten onder de aandacht brengen en een hoog startsalaris vragen, bij een vrouw eerder arrogant en pushy wordt gevonden dan bij een man. Zo’n vrouw wordt even bekwaam gevonden, maar minder aardig; het zogenoemde backlash-effect.

Kortom, vrouwen zijn ofwel niet mannelijk genoeg (not tough enough), ofwel niet vrouwelijk genoeg (type ‘haaibaai’, bitch, met te weinig zachte en sociale kwaliteiten). Zo moeten ze voortdurend balanceren tussen respect afdwingen en serieus genomen worden enerzijds, en aardig en sociaal doen anderzijds. Jennifer Lawrence doet terecht haar best om aardig gevonden te worden: ze zou de sympathie verliezen als ze dat niet deed.

En een vrouw die met mannelijke stelligheid zou roepen I have a dream? Die zou worden afgeserveerd als een hysterica met grootheidswaan.

De uitdaging voor vrouwen is om aardig en sociaal te blijven zonder zichzelf af te zwakken; dan word je gezien als lief en dom en kom je er evenmin. Een betere oplossing is om eerst de juiste context te creëren voor zelfpromotie, door de ander te vleien, bewondering te tonen en andere slijmkunsten uit de kast te halen. Je richten op de ander – met waardering, aandacht en bewondering – is een typisch vrouwelijke stijl van zelfpresentatie, bedoeld om het de ander naar de zin te maken. Praten over jezelf is een meer mannelijke stijl. Om weg te komen met zelfpromotie moet de vrouw zorgen dat dit in balans is met ander-verheffing. De ander kan dan gerust zijn dat ze hem niet wil overtroeven. Hierdoor kan ze zich meer permitteren zichzelf te verkopen zonder dat het aanmatigend of intimiderend wordt gevonden.

Starbucks

Eindelijk gerechtigheid

Wiebes verbaasd? Hoe onwaarachtig kun je zijn. In feite geldt: dankzij de Europese Commissie, dankzij Europa dus, eindelijk gerechtigheid. Het is gewoon een grove, al te lang dooretterende schande dat Nederlandse middenstanders belasting betalen die wordt gebruikt om multinationals te subsidiëren. Die mede daarmee dezelfde middenstander kapotconcurreren. Leve de Europese Commissie, leve Europa, ga zo door.

Em. prof. Theo Olsthoorn Heemstede

Willem Aantjes

Immer mijn respect gehad

Hoewel ik nimmer op het CDA heb gestemd, sterker nog, er ook nimmer op zal stemmen, is Aantjes voor mij een van de weinige CDA’ers die immer mijn respect hebben afgedwongen.

Anders dan het gros van zijn partijgenoten stond hij pal voor authentieke christelijke waarden. In schril contrast met de hovaardij van ene karakterloze Lou de Jong.

Anton Ehren Voorschoten