Mansveld informeert Kamer eerder over dure stations

Voortaan informeert Mansveld de Kamer als zij en spoorbeheerder ProRail concluderen dat aanpassing van het budget “onontkoombaar” is.

Foto Jerry Lampen/ ANP

Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu, PvdA) gaat de Tweede Kamer eerder informeren over budgetoverschrijdingen bij grote spoorprojecten. Dat schrijft ze vrijdagmiddag in een brief aan de Kamer. In een debat met de staatssecretaris over ProRail had de Kamer gevraagd om meer informatie. Mansveld weigerde dat in eerste instantie omdat de informatie niet betrouwbaar zou zijn.

Voortaan gaat de staatssecretaris bij projecten vanaf minimaal 35 miljoen euro de Kamer eerder op de hoogte brengen als het ministerie en spoorbeheerder ProRail concluderen dat een aanpassing van het budget “onontkoombaar” is. Mansveld maakt wel een voorbehoud: als de onderhandelingspositie van het Rijk wordt geschaad door het melden van hogere kosten dan meldt zij de budgetoverschrijding pas later aan de Kamer.

Mansveld, enig aandeelhouder van ProRail namens de staat, staat onder politieke druk over misstanden bij het spoorbedrijf. Gisteren werd bekend dat een voor komende dinsdag geplande voortzetting van een debat over ProRail wordt uitgesteld omdat niet alle vragen van de Kamer voor die tijd kunnen worden beantwoord.

Taakverdeling tussen ministerie en ProRail is onduidelijk

Uit een onderzoek van Twynstra Gudde in opdracht van Mansveld blijkt dat de samenwerking tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en ProRail bij grote spoorprojecten niet goed verloopt. De taakverdeling tussen het ministerie als opdrachtgever en ProRail als opdrachtnemer is vaak onduidelijk. Ook de afspraken over tussentijdse uitbreiding van de projecten, een belangrijke oorzaak van budgetoverschrijdingen, zijn niet helder.

De voortgang van grote projecten wordt voortaan standaard besproken op directieniveau. Mansveld constateert dat ten aanzien van de relaties tussen ministerie en ProRail een “cultuurverandering” nodig is om “ongewenst gedrag weg te nemen en gewenst gedrag te stimuleren”.

Budgetoverschrijding bij 11 projecten

Twynstra Gudde keek in het bijzonder naar twee complexe spoorprojecten: aanpassing van de stations Amsterdam Zuid, Amsterdam RAI en Duivendrecht enerzijds, de infrastructuur rond Utrecht Centraal anderzijds. Het eerste project wordt binnen budget en binnen de tijdsplanning opgeleverd. Het project Doorstroomstation Utrecht (DSSU) kost 29,5 miljoen meer dan gepland en is eind 2016 klaar.

Op 15 oktober stuurde Mansveld al een overzicht van budgetoverschrijdingen bij elf spoorprojecten. In de afgelopen dertien jaar gaat het om 887 miljoen euro extra kosten, na aftrek van onder meer inflatie en kosten voor tussentijdse uitbreidingen komt de totale overschrijding op 306 miljoen euro. De totale kosten van de elf projecten - onder meer de verbouwingen van de hoofdstations van Rotterdam, Den Haag, Breda en Arnhem - bedragen 1,9 miljard euro.

    • Mark Duursma