Gemeenten voegen organisaties samen

Meer Nederlandse gemeenten laten hun ambtelijke organisaties samengaan. Volgens een inventarisatie van Binnenlands Bestuur telt Nederland eind dit jaar zestien fusieorganisaties van 36 gemeenten. Dat betekent dat ruim 9 procent van de 393 Nederlandse gemeenten ambtelijk gefuseerd is. Nog eens zestien gemeenten gaan dat de komende twee jaar doen, en dertien gemeenten overwegen een ambtelijke fusie. Een gemeente bestaat dan alleen nog uit het college van b&w, de raad en een kleine ambtelijke staf. De beleidsadviezen en uitvoering komen voor rekening van de gefuseerde ambtelijke organisatie. Gemeenten kiezen hiervoor omdat ze meer taken hebben en minder middelen, maar niet willen herindelen. En omdat burgers meer eisen stellen aan dienstverlening. Critici vrezen echter dat de verantwoordelijkheid van het bestuur wordt uitgehold omdat de politiek verder van het ambtenarenapparaat komt te staan. Blaricum, Eemnes en Laren waren in 2008 de eerste gemeenten die ambtelijk fuseerden, nadat gemeenten verantwoordelijk werden voor de thuiszorg en bijstand. Sinds dit jaar zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor (jeugd)zorg en werk en inkomen. Vooral gemeenten met minder dan 40.000 inwoners kiezen voor een ambtelijke fusie, zegt Patricia Vogel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), maar ook grotere gemeenten zoals Amstelveen en Aalsmeer. Haarlem en Zandvoort overwegen een nog verder gaande fusie: ze willen naar één gemeentesecretaris en griffie.