Eindelijk terug in het kasteel

De collectie van Kasteel Duivenvoorde raakte verspreid. Nu komt een monumentaal werk terug.

Terug in Kasteel Duivenvoorde: Schaatsers bij een Hollandse stad

Je kunt er trouwen, een congres organiseren, een diner of receptie houden en wandelen in het park. Maar Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten is óók een museum. Met historische interieurs, die nog opvallend authentiek zijn, en waar al met al honderdveertig familieportretten hangen. Het zijn leden van de families Van Wassenaer, Steengracht en Schimmelpennick van der Oye, de voormalige bewoners van dit bijna achthonderd jaar oude buiten.

Maar er ontbreekt ook wat: landschapsschilderingen en stillevens zijn vrijwel afwezig. En dat is vreemd, want nog geen honderd jaar geleden bezat de familie een bijzondere collectie schilderijen van oude en destijds eigentijdse meesters. Hendricus Adolphus Steengracht van Duivenvoorde had die collectie geërfd van Hendrik Steengracht van Oosterland. Na het overlijden van Hendricus Adolphus, in 1912, werd de collectie geveild in Amsterdam en Parijs. En raakte die verspreid.

Dus veerde stichtingdirecteur Annette de Vries van Kasteel Duivenvoorde op, toen ze een jaar geleden in deze krant een interview las met voormalig televisiemaker en collectioneur Jef Rademakers. Hij wilde, zei hij, tweederde van zijn collectie romantische schilderkunst van de hand doen.

Pas één keer eerder was er werk van de collectie-Steengracht teruggekocht. Dat was in 1913 in Parijs. Toen kocht het Mauritshuis zes schilderijen, waaronder een bekend werk van Jan Havickz Steen dat het spreekwoord ‘Zoals de ouden zingen, zo piepen de jongen’ verbeeldt.

En nu was er dus weer een kans. Want één van de schilderijen van Jef Rademakers, wist Annette de Vries, was Schaatsers bij een Hollandse stad. Het is een winters landschap van Andreas Schelfhout (1787-1870), dat door Hendrik Steengracht van Oosterland in 1857 direct van de kunstenaar was gekocht. Het schilderij hóórde in Duivenvoorde, vond ze. „We dachten: dit móéten we proberen te kopen.”

Er waren, zegt ze, drie redenen om het te willen verwerven. Het schilderij is verbonden met de voormalige bewoners, het laat hun smaak zien. Het doet ook iets voor het kasteel, want het is een monumentaal werk van bijna anderhalve meter breed bij een meter hoog. En dan is het nog van hoge artistieke kwaliteit, „de Schelfhout onder de Schelfhouts”.

Dat was een makkelijk en snel besluit, het verwerven van fondsen duurde langer. Uiteindelijk hebben een stuk of tien fondsen, waaronder twee anonieme, het bedrijfsleven en publieksgeld dat binnenkwam via www.voordekunst.nl meegeholpen bij de aankoop. Hoeveel het schilderij heeft gekost, wil de directeur niet zeggen. „Dat hebben we ons voorgenomen, want het werk staat wat ons betreft centraal.” Schaatsers bij een Hollandse stad is voor het publiek voor het eerst te zien op 12 en 13 december, tijdens het evenement ‘Duivenvoorde in Kerstsfeer’. En mocht er een echte winter komen, dan organiseert Annette de Vries een schaatsfestijn op de vijvers bij het kasteel.

    • Gretha Pama