Een kijkje in een ‘lockdown’-oefening op Amerikaanse basisschool

Driloefeningen tegen gevaarlijke indringers op Amerikaanse scholen worden steeds normaler. En noodzakelijker.

Screenshot documentaire 'Lockdown' van Lauren Knapp.
Screenshot documentaire 'Lockdown' van Lauren Knapp. Screenshot documentaire 'Lockdown' van Lauren Knapp.

Een school binnenstappen en argeloze kinderen vermoorden. Gisteren gebeurde het weer, ditmaal in Zweden. En vannacht zijn drie mensen neergeschoten op het terrein van de Tennessee State Universiteit in Nashville. De kans dat een dergelijke slachtpartij voorkomt is zo groot dat zelfs basisscholen oefenen met een ‘lockdown’.

Documentairemaakster Lauren Knapp maakte een korte film over dit fenomeen. ‘Lockdown’ laat in een kleine 5 minuten zien hoe op een basisschool in een Amerikaans dorp kinderen omgaan met een dreigingsoefening. Meestal volgen dit soort oefeningen hetzelfde script: docenten sturen leerlingen naar een kleine, afgesloten ruimte, sluiten de deur af en iedereen moet heel stil zijn.

Dapper genoeg?

In de zwart-wit video vertellen kinderen over de redenen van de oefening, vanuit hun oogpunt. “Het was heel raar, want onze klas is eigenlijk heel praatgraag”, zegt een jongen. Een docent uit haar angsten over hoe het zou zijn als er echt iemand de school binnen zou dringen: “Ik ben zo verantwoordelijk voor de veiligheid van deze kinderen. Hoe zou ik zijn in zo’n situatie? Zou ik slim en moedig genoeg zijn?”

Bijna elke dag

Massa schietpartijen - waarbij vier mensen of meer worden neergeschoten - komen bijna dagelijks voor in Amerika. Ook in Europa wordt het fenomeen normaler. ‘Lockdown’ brengt op een kunstige manier schietpartijen op scholen onder de aandacht, die een groot deel van massa schietpartijen vormen. “We behandelen schietpartijen op scholen nu als een normaal voorval”, zegt een docent in de video. “De vraag is wanneer het gebeurt, niet of het gebeurt.”