Twee miljoen euro boete voor ABN Amro

De bank hield een tijd onvoldoende gegevens bij en de AFM kan daarom niet onderzoeken of de wet- en regelgeving werd nageleefd.

Logo van de ABN Amro aan de Haagse Kneuterdijk
Logo van de ABN Amro aan de Haagse Kneuterdijk Foto: Lex van Lieshout / ANP

ABN Amro heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een boete gekregen van 2 miljoen euro voor het onvoldoende bijhouden van gegevens over rentederivaten aan het midden- en kleinbedrijf (mkb). De bank heeft verzuimd goede dossiers te bouwen van de verkoop van rentederivaten aan mkb-ondernemers. De AFM kan daardoor niet onderzoeken in hoeverre de bank de wet- en regelgeving heeft nageleefd.

Vanuit midden- en kleinbedrijven komen veel klachten dat banken bij de verkoop van rentederivaten de wettelijke zorgplichtregels hebben geschonden. Rentederivaten zijn producten die ondernemers beschermen tegen renteschommelingen. Veel ondernemers zeggen financiële schade te hebben geleden door de producten die hen zijn verkocht.

De AFM deed in 2013 al eerder onderzoek naar de dienstverlening en vroeg bij ABN Amro toen vijf cliëntdossiers op over mkb-ondernemingen. Het blijkt nu dat in vier van die dossiers de bank onvoldoende gegevens heeft bijgehouden.

Onvoldoende gegevens bijhouden

De AFM heeft vastgesteld dat ABN Amro bij het afsluiten van de rentederivaten niet uitsluitend voor eigen rekening heeft gehandeld, maar een beleggingsdienst aan de ondernemers heeft verleend. Verder constateerde de toezichthouder dat de bank de betrokken ondernemers hoogstwaarschijnlijk geadviseerd heeft. Dit zorgt ervoor dat de bank een grotere verantwoordelijkheid had voor haar klanten. De zorgplichtregels zijn in dat geval strenger.

Omdat ABN Amro echter onvoldoende informatie heeft bijgehouden, kan de AFM niet vaststellen of de bank daadwerkelijk de regels heeft overtreden. In feite zegt de AFM dat juist bij zulke adviesrelaties ABN Amro haar dossiers goed had moeten bij houden.