Syrische grondwet lijkt erg op de…

Syrische grondwet lijkt erg op de onze

Gisteren zat onze minister van Binnenlandse Zaken Plasterk glunderend aan tafel bij DWDD. Hij had een plan (Migrant niet snel afgeschrikt, 21/10), zelf bedacht, zei hij bescheiden.

Een plan om vluchtelingen snel vertrouwd te maken met de kernwaarden van de Nederlandse maatschappij: geef hun de Arabische vertaling van de Nederlandse grondwet.

Dan kunnen ze zien hoe een democratie werkt en wat mensenrechten betekenen. Ik vrees echter dat het een weinig doordacht project is.

De Syrische grondwet (die van 2012, evenals die van daarvoor) lijkt heel sterk op de Nederlandse en garandeert alle mensenrechten.

De staat is gebaseerd op politiek pluralisme en democratie (art. 8.1), verleent vrouwen alle gelegenheid om actief en volledig deel te nemen aan het politieke, economische, sociale en culturele leven (art. 23), garandeert de gelijkheid tussen alle burgers ongeacht geslacht, godsdienst, afkomst (art. 33.3) en vrijheid van godsdienst en meningsuiting (art. 48). Helaas staat er ook een artikel in over de uitzonderingstoestand, waarin de uitvoerende macht de democratische vrijheden mag beperken (art. 103).

Zo’n zelfde artikel staat overigens in de Nederlandse grondwet (art. 103 en 104).

Die uitzonderingstoestand gold decennialang in Syrië.

Ondanks de fraaie grondwet kon het regime duizenden burgers vermoorden en folteren, meer dan de Islamitische Staat heeft gedaan.

Gezien de sterke overeenkomsten tussen de Nederlandse en Syrische grondwetten lijkt het me dat kennisname van de Nederlandse grondwet niet automatisch tot omhelzen van de Nederlandse kernwaarden zal leiden.