Hongersnood bedreigt honderdduizenden

In Mauretanië dreigt hongersnood, waarschuwt het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties. Vooral vrouwen en kinderen in het West-Afrikaanse land dreigen door extreme en aanhoudende droogte ondervoed te raken. Ook de tienduizenden vluchtelingen uit Mali die verblijven in vluchtelingenkampen in Mauretanië lijden honger.

Volgens Ertharin Cousin, hoofd van het WFP, heerst in zes van de vijftien regio’s in Mauretanië ondervoeding. De crisis bedreigt zeker een op de zes inwoners. Het percentage ondervoede kinderen is gestegen van 10 procent vorig jaar naar 14 procent nu.

Droogte is in het woestijnland Mauretanië een gegeven. Daarnaast leeft een kwart van de Mauretaniërs van minder dan 1,25 dollar per dag. Het WFP geeft voedsel, geld en voedselbonnen aan een half miljoen van de 3,5 miljoen inwoners. Het land moet 70 procent van zijn voedsel importeren.

Een van de vluchtelingenkampen waar hongersnood dreigt, is kamp Mbera in Zuidoost-Mauretanië, vlak aan de grens met Mali. Hier verblijven ongeveer vijftigduizend Malinese vluchtelingen. Zij ontvluchtten hun land vanwege de oorlog die in 2012 uitbrak tussen het regeringsleger en Toearegstrijders die werden bijgestaan door extremisten van Al-Qaeda-in-de-Islamitische-Maghreb (AQIM). In juni sloten de Toeareg een vredesakkoord met de Malinese overheid, maar de vluchtelingen durven niet terug te keren wegens het aanhoudende geweld.

Door een gebrek aan fondsen heeft het WFP het voedselprogramma in het kamp gehalveerd. Het kamp heeft in het komend half jaar ongeveer 10 miljoen euro nodig en heeft nog maar de helft van dit bedrag ontvangen van donorlanden, aldus Cousin. (Reuters)