CPB: de Europese Unie is te positief over Griekenland

Het Centraal Planbureau is volgens directeur Laura van Geest minder optimistisch, en dus ook niet per definitie tegen het kwijtschelden van schulden.

Laura van Geest , directeur van het Centraal Planbureau. Foto Robin Utrecht/NRC

Het Centraal Planbureau is minder optimistisch over de schuldenaanpak van Griekenland dan de Europese instellingen die het land onlangs een derde steunprogramma hebben verstrekt. CPB is daarom niet, zoals de Europese redders, mordicus tegen het kwijtschelden van schulden.

“De politiek moet zich in elk geval afvragen of het wel reëel is ervan uit te gaan dat de financiële markten de Griekse schuld straks wel even overnemen en dat er straks dus geen vierde hulpprogramma nodig is. De Europese instellingen zouden kunnen kijken hoe het IMF de noodsteun aan ontwikkelingslanden, die gered moesten worden, heeft afgewikkeld”, zegt CPB-directeur Laura van Geest in een interview met NRC. “Hun werd steeds een bepaalde vorm van schuldverlichting in het vooruitzicht gesteld. Goed gedrag werd, na periodes van drie jaar, nadrukkelijk beloond.”

Binnenkort komt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) met een oordeel of die schuld niet gedeeltelijk moet worden kwijtgescholden, waar de Europese redders vooralsnog op tegen zijn – het zou de prikkel voor hervormingen wegnemen.

Waarschuwing

Het CPB gaf op Prinsjesdag al een stevige waarschuwing over dreigende gemakzucht rond de Griekse schuldenkwestie. “De Europese instellingen, en dus ook het Nederlandse kabinet, veronderstellen dat als Griekenland zich netjes aan de afspraken van het derde steunpakket houdt, financiële marktpartijen in 2018 de Griekse schuld willen herfinancieren. In onze analyse in de MEV kijken we ernaar zoals die marktpartijen dat doen”, zegt Van Geest.

Volgens de CPB-directeur wordt niet automatisch het uitgestippelde scenario gevolgd, waarbij de Griekse regering zich netjes aan de afgesproken hervormingen houdt en de privatisering van staatsbedrijven voldoende oplevert.

    • Philip de Witt Wijnen
    • Erik van der Walle