Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

WikiLeaks maakt mails CIA-chef John Brennan openbaar

WikiLeaks geeft de documenten in de komende dagen vrij. Enkele staan nu al online.

John Brennan.
John Brennan. Foto EPA / Michael Reynold

Klokkenluiderswebsite WikiLeaks zegt de inhoud van een mailbox van CIA-directeur John Brennan in handen te hebben. WikiLeaks geeft de documenten in de komende dagen vrij. Enkele documenten staan inmiddels online.

Brennan trad in maart 2013 aan als CIA-directeur. Hij was de opvolger van generaal David Petraeus, die gedwongen moest aftreden wegens een schandaal rond het doorspelen van informatie.

In december vorig jaar erkende Brennan dat sommige van zijn medewerkers na de aanslagen van 9/11 in 2001 “weerzinwekkende” technieken hebben gebruikt bij het ondervragen van terreurverdachten. Dit in reactie op het Senaatsrapport over de martelpraktijken van de CIA. Brennan gebruikte het woord ‘marteling’ niet. De meeste CIA-agenten die de harde ondervragingen uitvoerden, noemde hij ‘patriotten’.

De CIA-chef noemde het rapport partijdig en gebrekkig. Hij verwierp de conclusie dat zijn organisatie het Witte Huis en het Congres misleid heeft. Hij zei dat niet met zekerheid vast te stellen is of de harde ondervragingsmethodes al dan niet nuttige informatie hebben opgeleverd. Het rapport stelt dat het niets opgeleverd heeft.

In een beperkt aantal gevallen, zei Brennan, hebben medewerkers van de CIA “ondervragingstechnieken gebruikt die niet goedgekeurd en weerzinwekkend waren en die door iedereen verworpen zouden moeten worden. We zijn tekortgeschoten bij het ter verantwoording roepen van agenten die fouten hebben gemaakt.” Brennan erkende dat de CIA na 9/11 slecht voorbereid was op het opsluiten en ondervragen van gevangenen.