Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

‘Kabinet heeft crisis asielopvang mede veroorzaakt’

Het kabinet heeft de crisis in de vluchtelingenopvang ten dele aan zichzelf te wijten. Door geen buffers te reserveren in tijden van lage asielinstroom en het overvallen van lokale bestuurders met dringende verzoeken tot noodopvang, schaadt het kabinet het draagvlak voor opvang.

Dat zegt Erry Stoové, oud-hoofddirecteur van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), vandaag in een gesprek met NRC. Op dit moment is er een piek. Vorige maand steeg het aantal asielaanvragen naar 8.400, meldde het statistiekbureau CBS vanochtend. Dat is het hoogste aantal van de afgelopen maanden. 5.200 van hen zijn geregistreerd als Syriër.

Stoové was hoofddirecteur van het COA van 1995 tot en met 2001, toen er ook een piek was in asielaanvragen. Hij drong tijdens het teruglopen van de vluchtelingenstroom vergeefs bij het kabinet aan op het openhouden van azc’s voor een buffercapaciteit. Deze zou in tijden van – opnieuw – snelle groei van het aantal asielaanvragen het Rijk minder afhankelijk maken van de snelle beschikbaarheid van noodvoorzieningen en dure vastgoedpartijen.

Volgens het kabinet is het aanleggen van bufferopvang politiek gezien niet haalbaar.