Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Rampen

Mogelijk verband ramp in Fukushima en kanker

Bij een oud-werknemer van de kerncentrale in Fukushima is leukemie geconstateerd. Volgens de Japanse autoriteiten kan niet worden uitgesloten dat de kanker is veroorzaakt door de ramp in 2011, toen een aardbeving en een tsunami de kerncentrale troffen. Hierdoor kwamen grote hoeveelheden radioactieve straling vrij.

Het is de eerste keer dat Japan bevestigt dat iemand kanker kan hebben gekregen door de ramp. Voorheen werd het mogelijke verband tussen kanker en de ramp doorgaans gebagatelliseerd; de gevolgen van de vrijgekomen straling zouden volgens de overheid minimaal zijn.

De ex-werknemer was van oktober 2012 tot december 2013 betrokken bij de schoonmaak rondom de centrale, waar zo’n 45.000 mensen werden ingezet voor opruimwerkzaamheden. De waarden die bij de man werden gemeten, waren zo hoog dat een verband met de ramp niet langer kon worden uitgesloten. Drie andere gevallen worden nog onderzocht.

In maart 2011 werd Japan opgeschrikt door een zware aardbeving die een tsunami veroorzaakte. Daarbij kwamen meer dan 19.000 mensen om. De kerncentrale van Fukushima werd verwoest, waardoor veel radioactieve straling vrijkwam. 160.000 mensen werden geëvacueerd. (Reuters)