Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

‘Kabinet heeft crisis vluchtelingenopvang deels aan zichzelf te wijten’

Volgens oud-directeur van het COA Erry Stoové had het kabinet bijvoorbeeld buffers in tijden van lage asielinstroom moeten reserveren.

Vader en zoon steken de grens tussen Macedonië en Servië over.
Vader en zoon steken de grens tussen Macedonië en Servië over. Foto Armend Nimani/AFP

Het kabinet heeft de huidige crisis in de vluchtelingenopvang ten dele aan zichzelf te wijten. Door geen buffers te reserveren in tijden van lage asielinstroom en het overvallen van veel lokale bestuurders met dringende verzoeken tot noodopvang, schaadt het kabinet het draagvlak voor opvang.

Dat zegt Erry Stoové, oud-hoofddirecteur van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), vandaag in een vraaggesprek met NRC. “De hectiek en vele verzoeken om noodlokaties waar het lokaal bestuur zich door overvallen voelde, waren te voorkomen geweest door het Rijk”, zegt hij. Bij de oprichting van het COA, in 1994, werd er juist opgehamerd dat gemeenten niet steeds overvallen moesten worden met dringende verzoeken tot noodopvang. “Daarmee schaad je het draagvlak voor de opvang”, aldus Stoové.

Stoové was hoofddirecteur van het COA van 1995 tot en met 2001 toen er een piek was in de asielaanvragen. Hij drong tijdens het teruglopen van de vluchtelingenstroom vergeefs bij het kabinet aan op het openhouden van azc’s voor een buffercapaciteit. Deze zou in tijden van - opnieuw- snelle groei van het aantal asielaanvragen het Rijk minder afhankelijk maken van de snelle beschikbaarheid van noodvoorzieningen en dure commerciële vastgoedpartijen.

Ook zijn opvolgers hebben daarvoor vergeefs gepleit, aldus Stoové:

“Steevast was het antwoord dat het politiek onhaalbaar was om azc’s open te houden vanwege de aanzuigende werking en de hoge kosten.”

Volgens het huidige kabinet is het aanleggen van bufferopvang politiek gezien niet haalbaar. Gisteren citeerde het dagblad Trouw premier Mark Rutte hierover. “Als je zou zeggen dat asielzoekerscentra die niet meer nodig zijn, toch open blijven omdat je niet weet of de instroom op termijn weer zal toenemen, zal daar geen draagvlak voor zijn”, aldus de premier.

Lees ook: het hele interview met Erry Stoové: ‘Vroeger was de weerstand minder groot’.