Te weinig in beeld voor wekelijkse kapperskosten

Deze rubriek belicht elke dinsdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Vandaag: bedrijfskosten en bemiddeling.

Foto Thinkstock

De vrouw had sinds 1967 gewerkt als omroepster, presentatrice en voice-over voor radio en tv. Haar ondernemerschap had nooit ter discussie gestaan: haar inkomen werd aangemerkt als winst uit onderneming.

Wat wel ter discussie stond, waren de uren die zij had gewerkt. Kwamen deze nog wel boven de voor de zelfstandigenaftrek vereiste 1.225 uur per jaar uit, vroeg de inspecteur zich af. Zeker nu hij op een website had gelezen dat het aantal opdrachtgevers van de vrouw afnam door bezuinigingen. Ook vond hij de 5.687 euro aan zakelijke kosten die de vrouw had opgevoerd, onder andere voor kleding, kapper en tarotopleiding, aan de hoge kant.

Het gerechtshof Amsterdam gaf de inspecteur gelijk dat deze kosten minstens konden worden gehalveerd. Het grootste deel van haar werkzaamheden vond plaats buiten beeld, dus daar was geen wekelijks bezoek aan de kapper voor nodig. Van het urenoverzicht, dat overduidelijk achteraf pas door de presentatrice was opgemaakt, kon alleen de post ‘optredens’ van 714 uur worden geverifieerd. Andere posten zoals ‘voorbereiding’, ‘administratie’ en ‘telefoneren collega’s’ waren nattevingerwerk, vond het hof. Bovendien prijkten er 198 uur stand-by-diensten voor het oplezen van politieberichten op het lijstje. Deze uren had ze niet daadwerkelijk besteed aan het oplezen, maar was ze onbetaald op afroep beschikbaar geweest. Dit telde volgens de rechter niet mee.

Al met al vond het hof het niet aannemelijk dat de vrouw 1.225 uur aan haar onderneming had besteed. Ze was dan wel ondernemer, maar had geen gebruik mogen maken van de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling.

    • Nelleke Koops