Jonge crimineel en veelpleger sterven uit

Ook vorig jaar telde minder misdrijven, minder rechts- zaken, minder verdachten, en minder slachtoffers.

Waar is de jonge crimineel gebleven?
Waar is de jonge crimineel gebleven?

Het aantal misdrijven is vorig jaar, net als de jaren daarvoor, gedaald. De politie registreerde in 2014 iets meer dan een miljoen misdrijven, tegen 1,3 miljoen in 2007. Dat blijkt uit de publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving van het CBS, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum en de Raad voor de rechtspraak.

Naast het aantal geregistreerde misdrijven daalde ook het aantal verdachten en het aantal personen dat zegt slachtoffer te zijn geworden van een misdrijf. Het CBS zegt dat die cijfers „een vergelijkbaar dalende trend” vertonen. Het OM en de rechter behandelden ook minder zaken: bijna 98.000, zo’n 30.000 minder dan in 2007.

Brede daling

De politie registreerde vorig jaar 312.000 verdachten, mensen van wie de politie ‘het ernstige vermoeden’ heeft dat ze schuldig zijn aan een strafbaar feit. Het gaat volgens het CBS om 215.000 verschillende personen. Veel van hen werden ervan verdacht meerdere misdrijven gepleegd te hebben. Het aantal minderjarige verdachten nam sterker af. Dat daalde tussen 2007 en 2014 van 53.000 naar 23.000. Dit heeft deels een demografische oorzaak: het totaal aantal jongeren in Nederland daalde afgelopen jaren ook.

Ruim de helft van de geregistreerde misdrijven zijn zogenoemde vermogensmisdrijven zoals diefstal, inbraak, verduistering en heling. Daarna volgen ‘vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag’ (ruim 134.000), 114.000 verkeersmisdrijven en 97.000 gewelds- en seksuele misdrijven.

‘Overige misdrijven’, waartoe bijvoorbeeld stroperij, meineed en belediging behoren, werden 37.000 keer gepleegd.