Veteranen plegen minder vaak zelfmoord dan gemiddeld

Het onderzoeksresultaat van het RIVM bestrijdt eerdere conclusies uit de Verenigde Staten.

Foto: Vincent Jannink / ANP

Zelfmoord komt onder Nederlandse veteranen iets minder vaak voor dan onder andere mannen van dezelfde leeftijd. Dat blijkt uit een statistisch onderzoek dat het Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Defensie.

Uit Amerikaans onderzoek bleek dat zelfdoding onder veteranen van de oorlogen in Afghanistan en Irak significant hoger is dan onder de rest van de bevolking. Dat wierp de vraag op of ook in Nederland militairen na een buitenlandse missie een hoger risico zouden lopen.

Voor de periode van 2004 tot 2012 blijkt dat niet het geval. In totaal maakten 22 veteranen een einde aan hun leven, dat is 0,05 procent van de totale groep. In de (mannelijke beroeps)bevolking waarmee zij zijn vergeleken was het percentage, 0,09 procent. Militairen die niet werden uitgezonden pleegden in 0,08 procent van de gevallen zelfmoord.

Volgens het RIVM zijn deze verschillen “statistisch niet significant”.

    • Emilie van Outeren