Aantal misdrijven met bijna een kwart gedaald

Minder misdrijven, minder verdachten, minder rechtszaken en minder slachtoffers.

Archiefbeeld van de inzet van een arrestatieteam, deze zomer in Tilburg. Foto Jack Brekelmans / ANP

Het aantal misdrijven is vorig jaar, net als de jaren daarvoor, opnieuw gedaald. De politie registreerde in 2014 iets meer dan een miljoen misdrijven, tegen 1,3 miljoen in 2007. Dat blijkt uit de publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving van het CBS, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum en de Raad voor de rechtspraak.

Naast het aantal geregistreerde misdrijven daalde ook het aantal verdachten en het aantal personen dat zegt slachtoffer te zijn geworden van een misdrijf. Het CBS zegt dat die cijfers ‘een vergelijkbaar dalende trend’ vertonen. Het OM en de rechter behandelden ook minder zaken: bijna 98.000, zo’n 30.000 minder dan in 2007.

Brede daling

De politie registreerde vorig jaar 312.000 verdachten, mensen van wie de politie ‘het ernstige vermoeden’ heeft dat ze schuldig zijn aan een strafbaar feit. Het gaat volgens het CBS om 215.000 verschillende personen. Veel van hen werden ervan verdacht meerdere misdrijven gepleegd te hebben. Het aantal minderjarige verdachten nam sterker af. Dat daalde tussen 2007 en 2014 van 53.000 naar 23.000.

Ruim de helft van de geregistreerde misdrijven zijn zogenoemde vermogensmisdrijven zoals diefstal, inbraak, verduistering en heling. Daarna volgen ‘vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag’ (ruim 134.000), 114.000 verkeersmisdrijven en 97.000 gewelds- en seksuele misdrijven. ‘Overige misdrijven’, waartoe bijvoorbeeld stroperij, meineed en belediging behoren, werden 37.000 keer gepleegd.

Kritiek

Magda Berndsen, Tweede Kamerlid voor D66 en voormalig korpschef, vindt dat de cijfers niet zoveel zeggen omdat niet alle slachtoffers zich melden. “Door capaciteitsproblemen verdwijnen [...] veel aangiftes in de prullenbak”, zegt ze tegen ANP. “Dat motiveert mensen niet om naar de politie te stappen.” Minister Van der Steur moet volgens Berndsen daarom meer doen om zaken op te lossen.

Voorzitter Gerrit van de Kamp van politiebond ACP zegt tegen ANP aan de CBS-cijfers ‘weinig waarde’ te hechten. Ook hij benadrukt dat veel mensen geen aangifte doen. Bovendien worden volgens Van de Kamp bepaalde misdrijven zoals vormen van fraude en cybercrime überhaupt niet meegenomen in de statistieken en zou de ‘sociale veiligheid’ niet worden gemeten. “Het veiligheidsgevoel staat niet in relatie tot deze cijfers.” Volgens het CBS-rapport nemen gevoelens van onveiligheid al zeker sinds 2005 af.

De publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving is niet uitsluitend gebaseerd op aangiftes bij de politie, maar ook op andere onderzoeken. Het CBS heeft nog niet op de kritiek gereageerd.

    • Bastiaan Nagtegaal