Onderzoek: ‘Extra aandacht ProRail blijft noodzakelijk’

De Inspectie Rijksfinanciën (IRF) concludeert dat extra aandacht voor het financieel beheer van ProRail noodzakelijk blijft. Dat blijkt uit documenten die staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu, PvdA) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Mansveld is het met die conclusie eens. De staatssecretaris ligt in de Tweede Kamer onder vuur wegens de reeks financiële tegenvallers en andere misstanden bij ProRail. Het Kamerdebat hierover op 29 september werd geschorst omdat Mansveld geen adequate informatie kon leveren. Ze moest van de Kamer meer inzicht verschaffen over de gang van zaken bij de spoorbeheerder.

De Kamer vertrouwde niet dat Mansveld alle informatie had toegestuurd. De staatssecretaris moest daarop vertrouwelijke, interne documenten van ProRail naar de Kamer sturen en een extern onderzoek laten doen naar de risico’s, tekorten en de rechtmatigheid van uitgaven van de spoorbeheerder. Mansveld kreeg onder meer kritiek toen naar buiten kwam dat ProRail voor projecten in de periode 2018-2028 circa 475 miljoen euro tekort zou komen als er geen maatregelen worden genomen. Volgens de inspecteurs van het Rijk, die een onder meer naar de meerjarenbegroting van ProRail keken, geeft de staatssecretaris een „reëel beeld” van de problemen.

De staatssecretaris erkent dat veel grote stationsprojecten van ProRail duurder zijn uitgevallen. De afgelopen 13 jaar bedroegen die budgetaanpassingen 306 miljoen euro, drie procent van de totale beschikbare pot geld in die periode. Die zijn steeds gemeld aan de Tweede Kamer, volgens Mansveld. Ze wijt die aanpassingen vooral aan „externe factoren” en noemt ze „onvermijdelijk”. Ze benadrukt dat dergelijke projecten „complex” zijn door de beperkte ruimte bij stations en de betrokkenheid van vele partijen zoals gemeenten, vervoerders en omwonenden.

Mansveld moet zich op 27 oktober opnieuw verantwoorden. Ze zal begin volgend jaar bekend maken welke maatregelen ze wil treffen om het dreigend tekort te voorkomen. (NRC)