Overslag neemt toe dankzij olie

De overslag van goederen in de Rotterdamse haven is de eerste negen maanden met 5,4 procent toegenomen. Die groei is volgens het Havenbedrijf vrijwel volledig te danken aan de toename van de overslag van ruwe olie en olieproducten. Olie maakt ongeveer de helft uit van de overslag. Doordat de olieprijs laag is, maken de raffinaderijen weer goede winsten en is de vraag naar ruwe olie toegenomen. De meeste andere goederensoorten werden in vergelijkbare hoeveelheden overgeslagen als vorig jaar. ‘Droge bulk’ als ijzererts en landbouwproducten, nam iets af. De containeroverslag bleef nagenoeg gelijk. De nieuwe terminals op de Tweede Maasvlakte draaien nog niet op volle troeren. (NRC)