Obama handhaaft grotere legermacht Afghanistan

De Amerikaanse president over handhaving van troepen: „Een bescheiden maar veelbetekenende” aanpassing.

Opperbevelhebber Obama bezoekt in 2014 Amerikaanse troepen bij Kabul. Foto Saul LOEB/AFP

De Amerikaanse troepen blijven langer in Afghanistan dan voorzien. Dat is nodig door de aanhoudende onveiligheid in het land, zei president Obama gisteren in een toespraak waarin hij zijn ommezwaai toelichtte. Hij sprak van een „bescheiden maar veelbetekenende” aanpassing. „Als opperbevelhebber zal ik niet toestaan dat Afghanistan wordt gebruikt als vrijhaven voor terroristen om ons land opnieuw aan te vallen”.

De beleidswijziging komt niet onverwachts. Op dit moment zijn er nog ongeveer 9.800 Amerikaanse militairen gelegerd in Afghanistan. Eerder stelde Obama in het vooruitzicht dat dit aantal zou zijn verminderd tot ongeveer 1.000 tegen januari 2017, als zijn ambtstermijn ten einde komt. De militairen zouden bij de Amerikaanse ambassade in Kabul worden gestationeerd. Gisteren zei Obama dat de terugtrekking op de lange baan wordt geschoven en dat in 2017 nog steeds 5.500 Amerikaanse militairen actief zullen zijn in Afghanistan.

Aan het besluit langer te blijven gingen maanden van intensief overleg vooraf tussen Obama, de Afghaanse regering, het Pentagon, commandanten in het veld en veiligheidsadviseurs van het Witte Huis. Vorige week nog sprak generaal John F. Campbell, de commandant van de Amerikaanse troepen in Afghanistan, zijn bezorgdheid uit over de „fragiele veiligheidssituatie” in het land. Hij reageerde daarmee op de kortstondige inname, eind september, van de Afghaanse stad Kunduz door de Talibaan. Het besluit om de Amerikaanse troepenvermindering te vertragen, werd al eerder voorbereid. De aanval op Kunduz bevestigde het beeld dat langdurige militaire hulp onvermijdelijk is om de Talibaan te beteugelen.

De Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan dateert van eind 2001, toen de VS na de terreuraanvallen van Al-Qaeda op de VS het land binnenvielen, op jacht naar Osama bin Laden. Eind vorig jaar werd de internationale militaire coalitie onder leiding van de NAVO ontbonden. De achtergebleven Amerikaanse troepen voeren geen brede gevechtsmissies meer uit, maar houden zich vooral bezig met training van Afghaanse veiligheidstroepen en ze voeren gerichte anti-terreuroperaties uit tegen restanten van Al-Qaeda.

Aan het karakter van die inzet zal niets veranderen, staat in de verklaring die eerder werd uitgegeven door de nationale veiligheidsraad in Washington. Het beëindigen van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan was een belangrijke verkiezingsbelofte van Obama. Maar de wederopleving van de Talibaan en op de achtergrond de dreiging van Al-Qaeda en Islamitische Staat maken het moeilijk die belofte gestand te doen. De Amerikaanse troepen zijn gelegerd in Kabul, Jalalabad, Bagram en Kandahar. (Reuters. AFP)