Column

Nooit op zondag

Geen auto’s deze zondag bij Autogarant. De autoveiling in Velp legt de digitale verkoop voortaan stil op de Dag des Heren. De christelijke klanten hadden geklaagd dat zij geen eerlijke kans kregen om mee te dingen naar de occasions op de website. Ze visten te vaak achter het net, zeiden ze, omdat zij op zondag nu eenmaal niet mogen bieden van de Here. Het bedrijf kreeg de afgelopen maanden tientallen verzoeken om de zondagsrust te respecteren.

„We zitten tegen de Biblebelt aan”, zegt verkoper Ronald Busser. „We zagen al weinig activiteit op de website op zondagen.” Nadat het bericht over de zondagsluiting in het Reformatorisch Dagblad was verschenen, werd Autogarant overladen met dankbetuigingen. Ook de Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust heeft een briefje gestuurd. „Eindelijk goed nieuws”, zegt voorzitter Van der Sluis.

Lijkt het maar zo, of is de secularisering aan het afvlakken? Vanaf de jaren zeventig keerde het maatschappelijk middenveld zich af van de kerk. Grote protestants-christelijke en katholieke bolwerken in onderwijs, landbouw en gezondheidszorg werden ontmanteld. Het CDA werd een strategische middenpartij. God regeerde niet meer mee. Wie in de jaren negentig de koopzondag van D66-minister Hans Wijers niet bliefde, ging toch lekker thuis zitten.

De ontkerkelijking schrijdt wel voort (nog 30 procent van de Nederlanders is volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau, vaak slapend, lid van een kerkgenootschap), maar de kerk wint weer terrein in de straat. In Zwolle hebben de gezamenlijke kerken de opvang van asielzoekers overgenomen. Uit alle hoeken komen vrijwilligers die uit naam van het Diaconaal Platform complete dagprogramma’s opzetten. Inwoners van de stad zijn trots op hun kerken.

Bij de ChristenUnie (erkent Gods heerschappij over het staatkundig leven) en SGP neemt het zelfvertrouwen toe naarmate de coalitie op minder zetels berust. Hun zetelaantal stijgt in de peilingen.

‘De echte ‘anti-sfeer’ van de jaren zestig is wel weg”, zegt historicus Remco van Mulligen, die aan de (christelijke) Vrije Universiteit te Amsterdam promoveerde op „radicale protestanten”. „Er is groeiende aanhang voor het idee dat religie helemaal niet achterhaald of stervende is, maar dat juist élke levensbeschouwing een bepaalde ‘kleur’ heeft. Niets is ‘neutraal’ en dus mag religie er weer zijn. Zelfs de SGP is politiek salonfähig geworden, zonder ook maar één van haar standpunten af te zwakken.”

Er was een tijd dat de Verlichting en de vrije markt het leken te hebben gewonnen van de religie, maar in een kier van de secularisering is God blijven zitten. Ruim baan voor de christelijke autobezitters. Bij de Autogarant-veiling ontmoet God de wet van de marktwerking. „Het voelt”, zegt Ronald Busser, „als een moreel goede keuze.”