Pensioenfondsen onder druk door lage rente en China

De grote pensioenfondsen van Nederland staan flink onder druk, blijkt vandaag uit de cijfers over het derde kwartaal. Oorzaken zijn de nieuwe rekenregels voor pensioenfondsen, maar ook zorgen over de Chinese economie, onrustige beurzen, de daling van de grondstofprijzen en de lage marktrente.

De dekkingsgraden van de grote fondsen zijn ver onder de 100 procent gezakt. De vereiste dekkingsgraad van pensioenfondsen moet volgens toezichthouder De Nederlandsche Bank minimaal 104 à 105 procent zijn. Pas bij een dekkingsgraad van 110 procent mogen fondsen de pensioenen pas (deels) corrigeren voor inflatie.

De dekkingsgraad van het grootste fonds ABP (2,8 miljoen deelnemers) daalde in het derde kwartaal naar 95,8 procent. Bij Zorg en Welzijn (twee miljoen deelnemers) zakte die van 103 naar 94 procent.

De pensioenfondsen rekenen dit kwartaal voor het eerst met de nieuwe, verlaagde rekenrente. DNB verlaagde de rekenrente van 4,2 naar 3,3 procent, omdat de marktrente de afgelopen jaren wereldwijd flink is gedaald. Hoe lager de rente, des te meer geld fondsen in kas moeten hebben.