Roep om taks voor koning

De Kamer is kritisch over de kosten van het koningshuis.

De koning moet meer belasting gaan betalen, met name over zijn vermogen. Regeringspartij PvdA vroeg het kabinet gisteravond per motie daarvoor een voorstel te doen. Het is onzeker of die motie, van SP, PvdA en D66, wordt aangenomen. De VVD, die eerder ook belastingen voor de koning bepleitte, liet gisteravond weten „om pragmatische redenen” alles toch bij het oude te willen laten. Het kabinet wil dat ook.

Wel steunen de liberalen pogingen van de Kamer de opgelopen kosten van het onderhoud van koninklijk zeilschip De Groene Draeck (dit jaar 95.000 euro) te verlagen. Het kabinet zegde toe nader onderzoek naar het onderhoud te laten doen.

Tijdens het debat over de begroting van de Koning verraste premier Rutte de Kamer met de mededeling dat Willem-Alexander al gewoon belasting betaalt. „De koning betaalt alle belastingen die wij allemaal betalen.” Op twee punten zijn er grondwettelijk bepaalde uitzonderingen, voegde hij eraan toe. Koning, koningin en prinses Beatrix betalen geen belasting over hun jaarlijkse toelage. Ook de erfenis die troonopvolgster Amalia ooit krijgt van haar vader, is niet belast met successierechten. Dit is gedaan om het bezit van de Oranjes intact te houden.

Een groot deel van de Kamer leefde in de veronderstelling dat ook een deel van het privévermogen van de koning fiscaal onbelast is. Premier Rutte ontkende dat. Hij noemde het deel van de Grondwet over belastingvrijdom voor koninklijk vermogen, „een dode letter”. PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt vertrouwde het echter niet, en diende de motie in.

Een deel van het debat gisteravond verliep in een geïrriteerde sfeer. Met name D66-leider Pechtold en premier Rutte vlogen elkaar regelmatig in de haren. „Dit is werkelijk beneden alle peil”, voegde Rutte hem een paar keer toe. Hij vond dat D66 stemming maakte tegen de dure speedboot van de koning, die „gewoon met privémiddelen” is betaald, en tegen de systematiek van de toelages voor de koning waarmee de Kamer en D66 eerder zelf akkoord zijn gegaan.

Omgekeerd was Pechtold geïrriteerd over de gestegen toelages. Ook laakte hij de extra beveiligingskosten die de speedboot voor de belastingbetaler uitlokt (aanlegsteiger, boothuis, misschien ook snelle boot voor de beveiliging). Verder herinnerde hij eraan dat Rutte had moeten terugkomen op zijn – stellig geformuleerde – raming van de kosten van de verbouwingen van Paleis Huis Ten Bosch. Die bleken niet 35 miljoen maar 59 miljoen euro te bedragen. „Daarin ben ik te stellig geweest”, gaf Rutte toe.