Onderzoek: ‘Extra aandacht ProRail blijft noodzakelijk’

Staatssecretaris Mansveld ligt in de Tweede Kamer onder vuur wegens financiële tegenvallers en misstanden bij ProRail.

Staatssecretaris Wilma Mansveld (l) en minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu. Foto Bart Maat / ANP

De Inspectie Rijksfinanciën (IRF) concludeert dat extra aandacht voor het financieel beheer van ProRail onontbeerlijk blijft. Dat blijkt uit documenten die staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu, PvdA) vanavond naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Mansveld is het met die conclusie eens.

Het IRF schrijft dat “de komende tijd nog veel inspanningen van ProRail én meer stringente aandacht van IenM vergt”:

“Deze inspanningen dienen ook gericht te zijn op het verder verbeteren van de interne en externe informatievoorziening, ook om in de toekomst de discussie over mogelijke budgetspanning (…) te kunnen voeren”

Mansveld ligt in de Tweede Kamer onder vuur wegens de reeks financiële tegenvallers en andere misstanden bij ProRail. Ze moest van de Kamer meer informatie verschaffen over de gang van zaken bij de spoorbeheerder. De documenten die ze vanavond stuurde moeten opheldering geven.

Kamerdebat geschorst

Het Kamerdebat over ProRail op 29 september werd geschorst omdat Mansveld geen adequate informatie kon leveren. De Kamer vertrouwde niet dat Mansveld alle informatie had toegestuurd. Mansveld moest vertrouwelijke, interne documenten van ProRail naar de Kamer sturen en een extern onderzoek laten doen naar de risico’s, tekorten en de rechtmatigheid van uitgaven van de spoorbeheerder.

Mansveld zegde dit toen allemaal toe, hoewel ze bij de vertrouwelijke stukken meteen de kanttekening plaatste dat ze die toezegging “onverstandig” van zichzelf vond.

Inspectie Rijksfinanciën

De IRF heeft op verzoek van de Kamer een onderzoek uitgevoerd naar de meerjarenbegroting van ProRail. Tijdens het Kamerdebat op 29 september kon Mansveld onder meer over het dreigende tekort van 475 miljoen euro bij ProRail geen duidelijkheid bieden.

Mansveld zegt daarover in de brief die ze vandaag naar de Kamer stuurde:

De IRF concludeert dat de spanning van €475 miljoen (…) een reëel beeld geeft van de huidige budgetspanning voor de periode 2018-2028.

Het IRF benadrukt dat de 475 miljoen “in verhouding moet worden gezien” tot de 17 miljard euro die tot en met 2028 voor beheer, onderhoud en vervanging (BOV) beschikbaar is. Het concludeert verder dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu “een adequate systematiek van risicobeheersing heeft”.

306 miljoen euro

De staatssecretaris erkent dat veel grote stationsprojecten van ProRail duurder zijn uitgevallen. De afgelopen 13 jaar bedroegen die budgetaanpassingen 306 miljoen euro, drie procent van de totale beschikbare pot geld in die periode. Die zijn steeds gemeld aan de Tweede Kamer, volgens Mansveld.

Mansveld wijt die aanpassingen vooral aan “externe factoren” en noemt ze “onvermijdelijk”. Ze benadrukt dat dergelijke projecten “complex” zijn door de beperkte ruimte bij stations en de betrokkenheid van vele partijen zoals gemeenten, vervoerders en omwonenden.

Mansveld moet zich op 27 oktober opnieuw verantwoorden.

    • Menno Sedee