Oliewinning Schoonebeek mogelijk volgend jaar hervat

Statenleden willen dat vergunning wordt ingetrokken.

Voormalig minister van Economische Zaken Maxime Verhagen en oud-directeur van de NAM Bart van de Leemput openden in 2011 het olieveld bij Schoonebeek. Van 1948 tot 1996 werd in Schoonebeek ook olie gewonnen. Nieuwe technieken maakte het mogelijk om opnieuw olie te halen uit dit veld in Zuidoost-Drenthe. Foto Koen van Weel/ ANP

De ondergrondse pijpleiding van Drenthe naar Twente waarmee afvalwater wordt afgevoerd dat vrijkomt bij de olieproductie in Schoonebeek, moet op meerdere plaatsen worden gerepareerd voordat de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) de oliewinning weer kan hervatten. Dat blijkt uit een bericht van de NAM op de eigen website. Het bedrijf verwacht de productie in de tweede helft van 2016 weer op gang te kunnen brengen.

Overijsselse Statenleden van CDA en GroenLinks vinden dat Gedeputeerde Staten de rijksoverheid nu onmiddellijk moeten vragen om intrekking van de vergunning, zoals afgesproken in een motie. CDA-statenlid Bouwien Rutten zegt daarover:

“Ik sta perplex, hier wordt niet geluisterd naar bewoners, gemeenten en provincie. De NAM gaat vrolijk verder. Dat kan niet.”

In Twente is toenemend verzet tegen het injecteren van het afvalproductiewater in voormalige gasvelden. GroenLinks-statenlid Robert Jansen:

“De injectie geeft enorme risico’s voor natuur en drinkwater en kans op aardbevingen. Dat willen wij niet.”

Volgens Rutten blijkt uit een rapport (planMER Schaliegas, juni 2015) over schaliegaswinning dat afvalwaterinjectie mogelijk meer risico’s oplevert dan de winning van schaliegas. Vermeld wordt dat injectie van afvalwater in de omgeving van breuklijnen kan leiden tot aardbevingen. Bij het Twentse Rossum en Mander loopt zo’n breuklijn, volgens haar. Ook blijkt zestig procent van de Nederlandse afvalwaterinjectieputten in slechte staat.

De olieproductie in Schoonebeek is in april stilgelegd nadat een lekkage was ontdekt in de pijpleiding waarmee het afvalwater naar Twente wordt getransporteerd. Uit onderzoek bleek dat de zeventig kilometer lange leiding op zeven plaatsen is aangetast door een bacterie die roestvorming veroorzaakt.

Om weer veilig te kunnen produceren moet op diverse plekken in meerdere gemeenten de transportleiding worden gerepareerd, aldus de NAM. Het exacte aantal reparaties moet nog worden bepaald, zegt een woordvoerder. “Het zullen er meer zijn dan zeven.”

Volgens de NAM wordt nu gezocht naar de beste manier om de leiding te repareren. Reparatie valt niet eerder dan begin volgend jaar te verwachten. De leiding loopt grotendeels ondergronds, ook door natuur- en waterwingebieden. In 2014 won de NAM 473.000 kubieke meter olie in Schoonebeek, de grootste oliewinningslocatie van Nederland.

    • Annette Toonen