De werkloosheid daalt niet meer, zegt het CBS

De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden hetzelfde gebleven.

Werkzoekenden bij het Werkplein van het UWV in Amsterdam. Foto: ANP XTRA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is in de maanden juli, augustus en september de werkloosheid op 6,8 procent van de beroepsbevolking blijven staan. In september was het aantal werklozen 607.000, wat bijna hetzelfde niveau is als augustus (604.000) en juli (603.000).

Twitter avatar statistiekcbs CBS Begin dit jaar ingezette daling aantal #werklozen in afgel. 3 mnd afgevlakt. http://t.co/A4CrhAi9tm #arbeidsmarkt http://t.co/EIGQ7c54aJ

Ten opzichte van vorig jaar is de werkloosheid wel afgenomen. In september 2014 werden er nog 630.000 werklozen door het CBS geteld.

Onder jongeren (15 tot 25 jaar) is de werkloosheid gegroeid van 11,1 tot 11,5 procent ten opzichte van vorige maand. Omgerekend zijn dat 161.000 jongeren. Het aantal werkloze jongeren is al sinds april aan het stijgen, maar ligt vergeleken met vorig jaar nog steeds op een lager niveau. In februari 2014 werd het hoogste aantal werklozen in tien jaar tijd geteld: 699.000.

Dat de werkloosheid ondanks het economische herstel nog steeds relatief hoog ligt, komt doordat de arbeidsmarkt vaak achterloopt op de economie. Daarnaast worden ook steeds mensen weer actief op de arbeidsmarkt, zo schreef NRCQ eerder.

    • Philippus Zandstra