Waarom duurde het zo lang voordat duidelijk was wie in het vliegtuig zat?

Vele instanties hebben „hun uiterste best gedaan” gegevens over passagiers en hun nabestaanden te verzamelen. Maar dat was niet genoeg om te voorkomen dat sommige nabestaanden twee tot vier dagen op bevestiging hebben moeten wachten. „Onnodig lang”, oordeelt de raad. De partijen werkten langs elkaar heen. In de internationale luchtvaart is een volledige en betrouwbare passagierslijst vaak niet met één druk op de knop beschikbaar. Bovendien deugde de Nederlandse crisisorganisatie niet. Men was „onvoldoende voorbereid” op een ramp als deze, er was „geen passend scenario” en er was „gebrek aan regie en coördinatie”. In het bijzonder de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) krijgt kritiek. Deze liet na de leiding te nemen. En het ministerie van Buitenlandse zaken zocht „onvoldoende afstemming met andere betrokken partijen”.