Eerst de waarheid over mijn man, dan vrede met FARC

Vrede tussen regering en rebellen is nabij. Maar hoe zit het met onze vermiste familieleden, vragen velen.

Met een vastberaden blik en de mond strak gespannen kijkt Liliana Salamanca (46) in de camera en begint haar verhaal. „Beste FARC. Het is nu al meer dan tien jaar geleden dat jullie mijn man, Rubén Ramírez, hebben ontvoerd. Ik heb toen aan jullie eisen voldaan en het losgeld betaald. Nu is het mijn tijd om eisen te stellen. Waar is mijn man?”

Deze videoboodschap, verzonden aan de FARC, nam Liliana vorig jaar op, met een groep van ongeveer dertig FARC-slachtoffers, verenigd in de stichting Víctimas Visibles (Zichtbare Slachtoffers). De slachtoffers, onder wie mensen die zelf jarenlang in de Colombiaanse jungle zijn vastgehouden door de FARC, en familieleden en geliefden van ontvoerden, voelen zich niet vertegenwoordigd in de vredesbesprekingen tussen de guerrillabeweging en de Colombiaanse overheid. Sinds 2012 wordt er in Cuba onderhandeld over een vredesakkoord dat een einde moet maken aan een al vijftig jaar durende bloedige burgeroorlog, die al aan meer dan 200.000 Colombianen het leven kostte. Op 23 september was er een doorbraak in de onderhandelingen: er werd overeenstemming bereikt over de berechting van guerrillastrijders en militairen. Er komt een waarheidscommissie waarin guerrillastrijders én militairen zich moeten verantwoorden voor ernstige misdaden tegen de menselijkheid. Over zes maanden, op 23 maart, wil Colombia de vrede tekenen.

Maar Liliana Salamanca, wier man in 2002 op klaarlichte dag door de FARC werd ontvoerd, heeft er geen vertrouwen in. „Ik geloof niet in de oprechte bedoelingen van de onderhandelaars. Economische en politieke overwegingen lijken steeds voorop te staan, terwijl de belangen van de slachtoffers veel meer het middelpunt zouden moeten zijn. Ik geloof niet dat de FARC ooit de waarheid gaat vertellen”, zegt ze verbitterd vanuit haar woonplaats Bogotá.

‘De waarheid moet boven tafel’

Net zoals veel andere FARC-slachtoffers voelt ze zich niet vertegenwoordigd door de groep van zestig door de regering geselecteerde slachtoffers die aan de onderhandelingstafel in Cuba mochten zitten. „Zij spreken niet namens mij en de meeste slachtoffers. Zij zijn voor de FARC acceptabele gesprekspartners, maar niet voor ons. Wij hebben in petities en videobrieven aangegeven dat we zélf aan de onderhandelingstafel willen zitten. Wij willen ook vrede, maar eerst moet de waarheid boven tafel. De FARC is hoogst onbetrouwbaar. En ik spreek uit ervaring.”

Twee dagen na de ontvoering van haar echtgenoot, een prominente zakenman, kreeg Liliana een telefoontje: de FARC eiste losgeld, omgerekend 40.000 euro. „In ruil daarvoor zou mijn man het weekend daarop vrijkomen. Ik kreeg toen ook nog kort mijn man aan de telefoon.” Liliana deed exact wat de FARC haar opdroeg en betaalde het geld. Maar Rubén kwam nooit vrij en er kwamen ook geen telefoontjes meer.

De afgelopen jaren werden er tienduizenden Colombianen door de organisatie ontvoerd en gevangengezet in de jungle. Meestal om puur financiële redenen, zoals bij de man van Liliana. Maar ook politici werden gekidnapt, zoals presidentskandidate Ingrid Betancourt, die uiteindelijk na zes jaar gevangenschap in 2008 door het Colombiaanse leger werd bevrijd. Betancourts bevrijding gaf Liliana weer even hoop. Samen met haar twee zoontjes, die nog peuters waren toen hun vader verdween, liep ze met een ingelijste foto van haar echtgenoot mee in protestmarsen tegen de FARC.

Prominente rol voor slachtoffers

De FARC ontkent dat er nu nog mensen worden vastgehouden, maar openheid over de naar schatting nog altijd driehonderd vermisten geeft de organisatie ook niet. Zijn ze vermoord? Waar zijn dan de graven? De oprichting van een waarheidscommissie zoals nu is afgesproken, heeft volgens Maria Consuelo van de stichting País Libre alleen zin als de slachtoffers daarin een prominente rol krijgen. En het vredesakkoord zou tot een versterking van de rechtsstaat moeten leiden. „Colombia is volledig gepolariseerd door dit conflict, dat nu al een halve eeuw duurt. Er is nog een lange weg te gaan.”

Liliana Salamanca zou graag een directe confrontatie met de ontvoerders van haar man willen om meer rust te vinden. „Laat de FARC mij recht in de ogen kijken en vertellen wat er met mijn man is gebeurd. Dat eerst, dan pas vrede.”