Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Vluchtelingen

Dit jaar al 710.000 vluchtelingen naar EU

Vorig jaar kwamen in totaal 282.000 migranten de EU binnen.

Vluchtelingen zoeken kleding uit die buurtbewoner hebben gebracht naast de Sportcentrum Schuttersveld, dat is ingericht als noodopvang.
Vluchtelingen zoeken kleding uit die buurtbewoner hebben gebracht naast de Sportcentrum Schuttersveld, dat is ingericht als noodopvang. Foto Robin Utrecht / ANP

De eerste negen maanden van dit jaar zijn er meer dan 710.000 vluchtelingen de EU binnengekomen. Dat meldt het EU-agentschap voor grensbewaking Frontex.

Vorig jaar kwamen volgens Frontex in totaal 282.000 vluchtelingen de EU binnen. In september passeerden zo’n 170.000 vluchtelingen de EU grenzen, zo’n 20.000 minder dan de maand daarvoor. De meeste vluchtelingen komen uit Syrië en komen de EU binnen op Griekse eilanden. Per dag komen er tientallen boten aan op met name Lesbos.

Cijfers bootvluchtelingen

De stroom over zee is de belangrijkste, maar er zijn ook migranten die op andere manieren de EU binnenkomen.

Het UNHCR houdt het aantal bootvluchtelingen bij. De teller staat nu op 590.585 - vorige maand alleen al meer dan 180.000. Daarvan zijn er ruim 450.000 aangekomen in Griekenland, 137.000 in Italië. Ongeveer de helft zijn Syriërs. Daarna komen de mensen uit Afghanistan, Eritrea, Irak en Nigeria.

Ook de Internationale Organisatie voor Migratie houdt het aantal bootvluchtelingen bij. Haar cijfers wijken iets af van die van de UNHCR, maar daarbij gaat het hooguit om enkele duizenden. De teller stond maandag 12 oktober op 593.432.

Vluchtelingen in Nederland

Vorige week hebben ongeveer 2.500 nieuwe vluchtelingen zich gemeld in Nederland. Het aantal asielaanvragen ligt daarmee aanzienlijk lager dan een week eerder. Twee weken geleden kwam het aantal aanmeldingen nog uit op ongeveer 3.000.

De omvang van de wekelijkse vluchtelingeninstroom verschilt sterk per week en schommelt volgens staatssecretaris Klaas Dijkhoff tussen de 2.400 en 4.200. Het aantal asielzoekers dat – na het krijgen van een verblijfsvergunning – een opvangcentrum verlaat is daarentegen stabiel. Wekelijks stromen zo’n 500 voormalige asielzoekers uit.

Doordat de instroom veel groter is dan de uitstroom is het onmogelijk om alle nieuwe asielzoekers in asielzoekerscentra op te vangen, stelt Dijkhoff. Veel van hen moeten dan ook worden opgevangen in tijdelijke locaties, zoals sportzalen.

Waar komen al die vluchtelingen vandaan?

Verschillende hulporganisaties geven verschillende cijfers. Op zijn overzichtspagina schrijft de UNHCR dat 89 procent van de mensen die per boot naar Europa zijn gekomen, vluchtelingen zijn uit de toptien van vluchtelingenlanden. De helft van hen komt uit Syrië, bijna een achtste uit Afghanistan. De andere landen zijn, in volgorde van belangrijkheid, Eritrea, Nigeria, Somalië, Pakistan, Irak, Soedan, Gambia en Bangladesh.

Ook komen er veel vluchtelingen op doorreis aan in Hongarije. Oostenrijk - het volgende land op het traject vanuit Griekenland via Macedonië, Servië en Hongarije richting Duitsland - schortte in september de treinverbinding met Hongarije op. De stations konden de aantallen niet meer aan.