Dit is een artikel uit het NRC-archief

Vluchtelingen

Dijkhoff verwacht dit jaar tot 60.000 asielzoekers

De komende maanden worden nog ruim twintigduizend asielzoekers verwacht in Nederland.

Een vluchteling kijkt hoe extra hekken met plasticzeil worden neergezet voor sportcentrum Snellerpoort in Woerden.
Een vluchteling kijkt hoe extra hekken met plasticzeil worden neergezet voor sportcentrum Snellerpoort in Woerden. Foto Remko de Waal / ANP

Het aantal asielverzoeken dit jaar komt naar verwachting uit op tussen de vijftig- en zestigduizend. Dat zou kunnen neerkomen op een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. De instroom van asielzoekers bedroeg eind september 35.900, heeft staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD, Veiligheid en Justitie) gemeld aan de Tweede Kamer.

De ramingen voor komende jaren - achttienduizend asielverzoeken per jaar - houden geen steek meer, geeft Dijkhoff toe. Hij wil zich echter niet wagen aan schattingen over de verwachte instroom voor volgend jaar.

De cijfers hebben betrekking op nieuwe asielaanvragen en nareizende gezinsleden, maar ook op tweede en volgende asielaanvragen. De instroom per week varieerde de afgelopen tijd tussen 2400 en 4200.

Verdubbeling ten opzichte van vorig jaar

Op dit moment worden zo’n tweeduizend vluchtelingen ondergebracht op noodopvanglocaties. In de reguliere opvangcentra van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zitten ruim 37.000 asielzoekers en statushouders.

Vorig jaar vroegen net geen dertigduizend mensen asiel aan in Nederland. Het ging toen om het grootste aantal in tien jaar tijd. In 2013 ging het om 16.477, in 2005 om 5394 aanvragen. Maar, ook ter vergelijking: in 2001 zaten er bijna 84.000 mensen in de centrale opvang.