Brieven over Zijlstra

Geachte heer Zijlstra,

Uw plan om de voorzieningen voor asielzoekers te versoberen, is leuk bedacht, maar zal niet leiden tot het beloofde resultaat.

Meneer Zijlstra, ik hoef u toch niet te vertellen dat mensen die de oorlog hebben meegemaakt en dag in dag uit de dood in de ogen hebben gekeken, zich niet laten afschrikken door een paar euro’s minder? Dat geldt trouwens ook voor het sluiten van de grenzen. Zo lang landen als Syrië in brand staan, zullen mensen op de vlucht slaan.

De afgelopen jaren zijn er miljoenen geïnvesteerd om de asielzoekers te laten integreren in de Nederlandse samenleving. De verdeeldheid doet al die investeringen teniet. Mensen worden gedwongen om een kant te kiezen en te schuilen in eigen kring. Dat zal niet alleen bij de nieuwkomers het geval zijn, maar ook bij degenen die al jaren in Nederland wonen.

Wilt u een duidelijk signaal geven, dan heb ik een alternatief plan: bij het aanmeldcentrum vertellen we alle nieuwkomers dat ze welkom zijn en op een menswaardige behandeling kunnen rekenen.

Maar daar staat wel iets tegenover. De asielzoeker moet zich gedragen en de waarden en normen van dit land respecteren. ‘Gaat u de straat op en ziet u twee mannen hartstochtelijk met elkaar zoenen? Raak dan niet in paniek. Dat is volstrekt normaal in dit land. Dat heet vrijheid waar generaties vóór ons hard voor hebben gewerkt. Bevalt het u niet, dan staat de deur wagenwijd open om weer te vertrekken.’

Een menswaardig opvang is niet onvoorwaardelijk. Wie zich niet aan de regels houdt, hoeft op niets te rekenen.

Dat lijkt me een duidelijk signaal naar de nieuwkomers én naar de samenleving die best wel bereid is om een echte vluchteling op te vangen.

Trouwens, meneer Zijlstra, toen u het over borstvergroting bij asielzoekers had, zat ik op het puntje van mijn stoel. Heb ik me in mijn tijd als vluchteling niet goed laten informeren over mijn rechten? Of gaat het hier om een nieuwe regeling? In dat geval...

Nee, maakt u zich geen zorgen, ik zal geen beroep doen op het gelijkheidsbeginsel. Wel maak ik er aanspraak op dat u de vluchtelingen-‘operatie’ tot een goed einde brengt. Voorlopig bent u echter te veel bezig met de ‘bijwerkingen’, terwijl de ‘eerste hulp’ ernstig tekortschiet.

Schrijfster

Zijlstra’s demasqué

Wat Halbe Zijlstra overkwam na zijn vernederende uitspraken over vluchtelingen – voor hen geen „plastische chirurgie, ooglidcorrecties, borstverkleiningen of -vergrotingen, een complete tandrenovatie” – is tekenend voor het gebrek aan integriteit van menig Haags politicus.

Men dacht zich een ferme uitspraak te kunnen veroorloven om kiezers te paaien, maar komt later tot de conclusie dat de uitspraak toch iets anders geframed werd dan vooraf ingeschat.

Vervolgens biedt men excuses aan of erkent men dat de uitspraak fout was.

Daarmee tracht de politicus te verhullen dat de uitspraak wel degelijk zijn mening weergaf, een mening waarvan hij echter kort daarna schielijk afstand wil doen uit electorale overwegingen.

Als de politicus eerlijk zou zijn, zou hij zeggen dat hij een inschattingsfout gemaakt heeft – hij dacht dat zijn uitspraak zou aanslaan bij de kiezer.

Intussen is het werkelijke demasqué gelegen in het feit dat het in Den Haag al te vaak niet meer om uitspraken gaat die gebaseerd zijn op principes en overtuigingen, maar om uitspraken waarvan men verwacht dat die het goed zullen doen bij ‘het volk’.

Willem Jan van Andel

Blijft u liever weg

Beste asielzoekers, Nederland is geen goed land voor u. VVD-fractievoorzitter Zijlstra heeft gelijk. U kunt beter niet komen.

Ik noem alleen al de volgende gevaren. Nederland ligt diep onder de zeespiegel. Daar kun je wakker van liggen. In Groningen hebben we aardbevingen. Op de snelwegen mag je wel 130 en je kunt er niet lopen. Bij de trein, tram en bus hebben ze ov-chipkaarten en toegangspoortjes. Je kunt vergeten uit te checken en dat kost dan 4 tot 20 euro. Soms vriest het ’s winter amper en kun je verkouden worden. Fietsers rijden vaak tegen het verkeer in, ’s avonds liefst onverlicht. En er komt binnenkort een referendum.

Kortom, asielzoekers, Nederland is levensgevaarlijk.

Gert Ruijer

Den Haag maakt misselijk

Kotsmisselijk word ik van het gebakkelei van ‘Den Haag’.

Met als hoogtepunt deze week Roemer met zijn insinuatie richting Dijkhoff („expres vluchtelingen naar Oranje sturen om discussie op de spits te drijven”) en Zijlstra met zijn insinuaties over borstcorrecties en ooglidoperaties als reden van komst.

Alsof de strijd om de zetels en het oppompen van het ego onze samenleving verder helpen.

Het is voor een mens een hele kunst om over zijn eigen schaduw heen te stappen, maar van een volksvertegenwoordiger mag ik dat toch verwachten? Dat ons menswaardig samenleven zijn grootste belang is?

Ria Pool Meeuwsen