Rijksmuseum gaat gezamenlijk depot met drie andere musea bouwen

Samen met het Nederlands Openluchtmuseum, Paleis het Loo en De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaat het Rijksmuseum een nieuw depotvoor de collecties van deze vier instellingen bouwen. Onder de naam CollectieCentrum Nederland zijn ze de aanbesteding daarvoor begonnen. Dat hebben zij afgelopen vrijdag bekendgemaakt.

Hoeveel geld precies met deze miljoeneninvestering gemoeid zal gaan, wil een woordvoerder van het Rijks nog niet zeggen. Ook over de locaties die de vier instellingen op het oog hebben, mag hij nog niets kwijt.

Het gebouw zal een oppervlak krijgen van ruim 20.000 vierkante meter. Ter vergelijking, het huidige depot van het Rijksmuseum in Lelystad omvat 6500 vierkante meter.

Dat depot, voormalige kluis voor euro's, was nog niet aan vervanging toe, maar dit initiatief heeft de mogelijkheid om de collectie volgens modernste inzichten en beste klimatologische omstandigheden op te slaan. Er zal ook een restauratieruimte bij komen en kantoren. De instellingen hopen in het gezamenlijke depot meer kennis uit te wisselen, kosten te besparen en ook het lenen van elkaars collectie te vergemakkelijken.

In de loop van volgend jaar zullen de architect en andere leden van het ontwerpteam geselecteerd worden. In 2020 moet het gebouw in gebruik worden genomen. (NRC)