Hoeveel energie haalt Nederland uit hernieuwbare bronnen?

Het doel is duidelijk, de vraag is of het gehaald gaat worden. Volgens Europese richtlijnen moet Nederland in 2020 14 procent van zijn energie uit hernieuwbare bronnen halen. Denk aan windenergie, zonne-energie en biomassa. Uit de eind vorige week verschenen Nationale Energieverkenning 2015 blijkt echter dat we waarschijnlijk niet verder komen dan 11,1 procent. Of, als je beleidsplannen meerekent die op 1 mei van dit jaar nog niet van kracht waren maar die er al wel zijn, 11,9 procent. In Groningen opent koning Willem-Alexander morgen het Energy Transition Centre, een gezamenlijk instituut van onder meer de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen waar onderzocht wordt hoe een overgang naar hernieuwbare bronnen op termijn te realiseren is.