D66: laat asielzoeker snel integreren en werken

Sjoerd Sjoerdsma in de Tweede Kamer. Foto ANP / Bart Maat

Vluchtelingen in Nederland moeten zo snel mogelijk Nederlands leren en aan het werk om goed te kunnen integreren in de Nederlandse samenleving. Het kabinet moet hier extra geld voor uittrekken. Dat stelt D66 in een actieplan voor vluchtelingen, dat diametraal staat tegenover de voorstellen die VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zaterdag lanceerde.

“Onze maatschappij is sterk genoeg om de aantallen asielzoekers aan te kunnen”, aldus Kamerlid Sjoerdsma die het plan voor D66 heeft opgesteld. Zijlstra schrijft in zíjn notitie dat met de grote aantallen die nu Nederland binnenkomen – dagelijks melden zich honderden nieuwe asielzoekers – “het eind van de draagkracht van onze samenleving in zicht komt”.

‘Nederland onaantrekkelijk maken’

Voor de VVD moeten asielzoekers om die reden zo snel mogelijk terugkeren naar hun eigen regio. Tot die tijd moet de opvang in Nederland sober zijn, met beperkte sociale voorzieningen. Nederland moet in de ogen van Zijlstra “onaantrekkelijk” worden gemaakt voor vluchtelingen.

Het regelen van goede opvang is voor D66 juist het meest urgente probleem. “In een land als Nederland hoort niemand op straat te slapen”, aldus Sjoerdsma. Zijn partij wil dat de overheid daarom snel meer leegstaande rijksgebouwen inzet, zoals kazernes. Over de soberheid die Zijlstra bepleit zegt hij: “Asielopvang is al behoorlijk sober.”

Betere selectie

Wel vindt D66 het noodzakelijk dat er een betere selectie moet zijn die echte oorlogsvluchtelingen van economische vluchtelingen onderscheidt. Dat vergt meer aanmeldcentra aan de buitengrenzen van Europa. En eenmaal in Nederland zullen asielzoekers een bandje moeten inspreken, waarna tolken kunnen analyseren waar iemand echt vandaan komt. Volgens Sjoerdsma komt het namelijk voor dat asielzoekers zich als Syriër inschrijven maar daar in werkelijkheid niet vandaan komen.

Minister Kamp (Economische Zaken, VVD) zei in tv-programma Buitenhof dat de vluchtelingen “niet goed zijn voor de economie”. D66 denkt dat als asielzoekers sneller op de arbeidsmarkt terecht kunnen, zij “eerder en meer een bijdrage aan de samenleving zullen leveren”. Minister Asscher (Sociale Zaken, PvdA) praat morgenavond met sociale partners over arbeidsparticipatie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning.