Uitspraak Hoge Raad : kinderalimentatie na scheiding moet vaak omhoog

Kinderalimentatie is sinds een wetswijziging van 1 januari vaak op een verkeerde manier berekend. Dit stelt de Hoge Raad in een uitspraak. De uitspraak kan ertoe leiden dat veel ouders, vooral moeders, aanspraak kunnen maken op een hogere alimentatie. Een toelage die minder vermogende ouders krijgen voor hun kind – het kindgebonden budget – werd in de praktijk afgetrokken van de alimentatie. Soms leidde dat ertoe dat bijvoorbeeld de vader helemaal geen alimentatie meer hoefde te betalen. Volgens de Hoge Raad is dat niet de bedoeling van de regeling. Voortaan mag de kindertoelage niet meer worden afgetrokken. (NRC)