Dit Appeltje is met de grootste mogelijke moeite geschild

Het bestuur van de Appel Arts Centre betreurt de onrust die is ontstaan door het op non-actief stellen van Lorenzo Benedetti. We begrijpen dat er in de kunstwereld vragen leven en willen graag een reactie geven. Door speculaties dreigt nu het zicht op de werkelijkheid volkomen versluierd te raken.

We zouden van Benedetti verlangen dat hij van de Appel een bezoekersmachine maakt en rendement belangrijker vinden dan kwaliteit. Hierover is nooit verschil van mening geweest. Het bestuur stond altijd pal achter zijn opvattingen over de experimentele koers van het instituut en nog steeds.

Ook is gesuggereerd dat de Appel een zakelijk directeur en een communicatieadviseur nodig heeft voor de niet-artistieke zaken, zodat Benedetti zich volledig op het artistieke beleid kan richten. Feit is dat er al jaren een zakelijk leider is, met bovendien een achtergrond in de communicatie.

Als bestuur hebben we anderhalf jaar geleden bewust gekozen voor een curator met een uitgesproken inhoudelijke visie. Maar van een algemeen directeur wordt meer verwacht dan een artistieke visie en een goed contact met kunstenaars. De directeur is naar buiten toe en intern de leider van het instituut. Hij zet lijnen uit, weet te verbinden en motiveren. Hij plant, organiseert en communiceert. Bij de Appel geldt dat ook voor het Curatorial Programme en Gallerist Programme waar de directeur leiding aan geeft.

We hebben grote moeite gehad met de beslissing waarvoor we ons gesteld zagen. We hebben ons op allerlei manieren ingezet om verbetering te bewerkstelligen en Benedetti de steun gegeven die hij verdiende. Tot onze grote spijt zagen we geen andere uitweg.

Nu de commotie en speculaties voor de Appel schadelijke vormen beginnen aan te nemen, hopen we door enige toelichting alle betrokkenen bij de Appel en iedereen in de Nederlandse en internationale kunstwereld voor dit moment voldoende te informeren over de gronden voor onze beslissing. De initiatiefnemers van de petitie voor de terugkeer van Lorenzo Benedetti zullen we op korte termijn uitnodigen voor een gesprek.