Hopen op hogere rente

Schrik is een groot woord. Gepaste aandacht is wél vereist. Het is ooit leuker geweest om (levens)verzekeraar te zijn. De sector zit in een catch-22. Slachtoffer van de aanhoudend lage rente. Zo’n omgeving spoort niet met de verplichtingen op lange termijn. Ongebonden beleggers zouden dit oplossen door iets meer risico te aanvaarden in de beleggingsportefeuille. Lees: een hoger gewicht toekennen aan het aandelenbelang. Strengere kapitaaleisen sluiten die weg echter grotendeels af voor verzekeraars. Dat strengere toezicht verlaagt de kans op negatieve verrassingen met grote maatschappelijke gevolgen. Beleggers daarentegen kunnen maar best selectief zijn. Voor je het weet beleg je in een bedrijf dat naar de kapitaalverhoging moet grijpen om aan de gevraagde buffers te voldoen. Mijn advies aan verzekeraars is om elke dag een kaars te branden. Voor een hogere rente. Neem wel een lange kaars. Want het kan nog even duren.