De aandeelhouder verliest

De discussie rondom kapitaaleisen zal koersen van verzekeraars blijven beïnvloeden. Beleggers hoeven niet bang te zijn voor het omvallen van een verzekeraar, want ze hebben in het algemeen een solvabiliteit van boven de 100 procent. Een reden voor obligatiebeleggers om de leningen van deze bedrijven te kopen. Voor aandelenbeleggers zijn er wel problemen. Delta Lloyd is daar het voorbeeld van. De hogere kapitaaleisen vanuit Solvency II gaan ten koste van aandeelhouders: door lagere dividenden of door uitbreiding van het aandelenkapitaal. Komende week publiceert de Financial Stability Board nieuwe plannen die grote verzekeraars strengere eisen oplegt om een drama als dat van AIG in 2008 te voorkomen. Volgens sommigen moeten de verzekeraars 12 tot 25 procent meer kapitaal aan gaan houden. De verzekeraars vinden de maatregelen veel te zwaar. Allianz met een solvabiliteit van 212 procent lijkt in deze situatie de veiligste keuze.