Akelige foto’s, maar dat is voor je eigen bestwil

Vanaf volgend jaar staat er een ziek kind of een ander afschrikwekkend plaatje op je pakje sigaretten.

Alleen ongezellige teksten als ‘roken is dodelijk’ of ‘roken kan leiden tot een langzame, pijnlijke dood’ zijn niet meer genoeg. Sigarettenpakjes moeten straks ook verplicht gekleurde plaatjes afbeelden om de roker te ontmoedigen.

De Europese Commissie heeft vrijdag een richtlijn uitgevaardigd die voorschrijft hoe de verpakking van tabaksproducten eruit moet zien. De waarschuwing nieuwe stijl bestaat uit drie elementen: een kleurenfoto, een waarschuwingstekst over de schadelijke gevolgen van roken en informatie over stoppen met roken.

Die drie onderdelen wegstoppen in een hoekje mag niet van de Europese Commissie. De waarschuwing moet in totaal ten minste 65 procent van zowel de voorkant als de achterkant van een sigarettenpakje beslaan.

In de ‘technische specificaties’ beschrijft de Europese Commissie in zes pagina’s aan welke voorwaarden de waarschuwingen nog meer moeten voldoen. De waarschuwende foto moet het grootste en meest opvallende element zijn. Op het voorbeeldpakje wordt een kind in bed met een inhalator afgebeeld. De waarschuwingstekst moet tegen een zwarte achtergrond worden afgebeeld, de informatie over stoppen tegen een gele.

Australië loopt voorop met de strengere regelgeving voor de sigarettenverpakkingen: zonder merknamen, maar met gezondheidswaarschuwingen. Sinds de regels in 2012 zijn ingevoerd, zijn de uitgaven aan tabak volgens de autoriteiten met 16 procent gedaald.

Vorig jaar al werden de EU-lidstaten en het Europees Parlement het eens over een nieuwe richtlijn voor tabaksproducten. Ze gaven de Europese Commissie de opdracht om strengere regels voor waarschuwingen op pakjes sigaretten in detail uit te werken, in overleg met experts van lidstaten en en het Europees Parlement. Nu heeft de Commissie de regels vastgesteld. De regels gelden vanaf mei 2016.