Watervogels in Waterland

Vlak boven Amsterdam ligt de Gouwzee (Waterland). IVN organiseert zondag een excursie om hier de enorme hoeveelheid vogels te bewonderen, zowel in de lucht als op het water en in de weilanden. Vanaf september ziet het hier al zwart/wit van de meerkoeten en zwanen die op het water ruien en rusten. In oktober is de vogeltrek in volle gang en strijken er vreemde vogels uit verre oorden neer, zoals tafeleenden en brilduikers, gevolgd door krooneenden (foto) en smienten. Gratis verrekijkers aanwezig. De excursie gaat per auto (carpoolend) langs verschillende plekken rond de baai. Zondag 11 oktober, 10.30 uur. Verzamelen parkeerplaats P1, Hemmeland, Monnickendam. www.ivn.nl/waterland