Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

‘Miljoenen tegen herrie A13/A16’

Wat beweegt de Rotterdammers, wat is het gesprek van de dag? Elke week legt NRC betrokken stadsbewoners een actuele stelling voor. Reacties en ook nieuwe stellingen zijn welkom via rotterdam@nrc.nl

In 2017 legt Rijkswaterstaat een nieuwe snelweg aan die de A16 verbindt met de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. Omwonenden willen dat de regering miljoenen extra uittrekt tegen geluidshinder voor omliggende wijken.

Jan Willem Verheij, gemeenteraadslid VVD: „Dat vind ik niet nodig. De kosten bedragen nu al 890 miljoen euro. Die betaalt het rijk. Daarvan gaat 150 miljoen euro naar maatregelen om luchtverontreiniging door uitlaatgassen en geluidshinder tegen te gaan. Per saldo blijven de waardes voor geluid en uitlaatgassen hetzelfde, blijkt uit de plannen van Rijkswaterstaat. De voormalige Stadsregio en gemeente Rotterdam betalen daarnaast 100 miljoen euro voor andere maatregelen zoals de aanleg van een tunnel door het Lage Bergse Bos en een wandelviaduct dat het Schiebroekse park verbindt met een toekomstig park aan de andere kant van de snelweg, de Vlinderstrik. Dat komt de leefbaarheid ten goede. Daarbovenop heeft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) nog eens 15 miljoen euro toegezegd voor onder meer de verdieping van de tunnel van het Lage Bergse Bos.”

Tom Weerdmeester, gemeenteraadslid SP: „Die A13/A16 komt door woonwijken te liggen. Het rijk moet ervoor zorgen dat de bewoners daar zo min mogelijk last van hebben. Wettelijke normen nakomen is dan onvoldoende. De minister zou net zoveel moeten bijdragen aan extra maatregelen bewoners om omwonenden te ontlasten als de voormalige Stadsregio en de gemeente betalen: 100 miljoen euro. Ze geeft nu 15 miljoen euro. De redenering dat ze al 150 miljoen euro van de bouwsom uitgeeft aan het voorkomen van milieuoverlast en dat dit voldoende zou zijn om de bewoners tegemoet te komen, klopt niet. Ze móet dat geld uitgeven om aan de normen te voldoen.”

Paul Scheublin, bewoner van Ommoord: „In het Lage Bergse Bos komt een bovengrondse tunnel waar de snelweg door heen zal gaan lopen. Wat mij betreft moeten de in- en uitgangen daarvan over een lang deel overkapt worden om de geluidshinder te verminderen. Dat kost zo’n 30 miljoen euro extra, schat ik. Op een bouwsom van 1 miljard euro is dat nog geen procent. Dat moeten ze kunnen regelen. Maar dit voorstel van debewoners heeft Rijkswaterstaat van tafel geveegd. Ze hebben het niet eens serieus door willen rekenen. Daar ben ik ontevreden over. Ze hebben ons namelijk zelf gevraagd om voorstellen voor een betere inpassing van de A13/A16 in onze woonwijk te doen. Dan moeten ze daar ook serieus naar kijken.”

Nienke Koops-Troost, bewoner van Berkel en Rodenrijs: „Wij hadden met de bewoners van Rodenrijs-West een voorstel ingediend om autoweg N471 te verdiepen zodat de toekomstige snelweg er niet met een viaduct over heen gebouwd hoeft te worden. Hoe lager de snelweg ligt, hoe minder ver het geluid reikt. Maar dat wil Rijkswaterstaat niet. Ze zeggen dat ze geluidsabsorberend asfalt gaan neerleggen: ‘dubbellaags zoab fijn’. Niemand weet of dat werkt. Het is nog nooit getest.”

Marjan Wuite, woordvoerder van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu: „Alle voorstellen van de bewoners zijn doorgerekend. Een overkapping bij de monden van de tunnel door het Lage Bergse Bos kost tientallen miljoenen extra en vergt onderhoud. De lasten daarvan zijn fors, terwijl het ontwerp dat er nu ligt voldoet aan de wettelijke vereisten. Dat geldt ook voor de N471. Rijkswaterstaat past dubbellaags zoab fijn al jaren toe. Dus de werking is bekend. Het is niet mogelijk om alle voorstellen van de bewoners uit te voeren. De meerkosten daarvan wegen niet op tegen de voordelen.”