Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Hilhorst: betaalblunder kwam door prioriteiten belastingdienst

ANP

De blunder met de woonkostenbijdrage in Amsterdam was nooit gebeurd als niet de gemeentelijke Dienst Belastingen, maar de Dienst Werk en Inkomen (DWI) de bijdrage had overgemaakt. Dat zei oud-wethouder Pieter Hilhorst (PvdA) zojuist tijdens zijn verhoor in het raadsonderzoek naar de financiën van Amsterdam.

Hilhorst, wethouder financiën, onderwijs en jeugdzorg in Amsterdam tussen 2012 en 2014:

“De verantwoordelijkheid voor het overmaken van de woonkostenbijdrage is geplaatst bij een dienst die gericht was op het binnenhalen van geld. De Dienst Belastingen had voor die ene kleine taak, die haaks staat op de gewone taak, geen aandacht.”

Ook de problemen rond toeslagen bij de landelijke Belastingdienst zijn volgens Hilhorst op dat idee terug te voeren: dat de kerntaak niet het overmaken van geld is. Volgens Hilhorst ook de reden dat in Amsterdam geen bestedingslimiet werd ingevoerd - ondanks aandringen van de raad.

“Er werd gedacht: wij maken 220 miljoen per jaar over naar de algemene dienst, moeten we daar een heel ingewikkeld systeem voor maken? Dat is onhandig. We maken vooral geld over naar onszelf.”

Komma verkeerd

In 2013 keerde de gemeente Amsterdam per abuis honderd keer te veel uit aan woonkostenbijdragen: 188 miljoen in plaats van 1,88 miljoen. Na die blunder focuste Hilhorst zich “op het beperken van de schade voor de stad”, zei hij. “En veel minder op het beperken van de schade voor mij als wethouder.” Dat had, zei hij, te maken met zijn onervarenheid als bestuurder.

‘Extra geld ten koste van geloofwaardigheid

Tijdens de verhoren de afgelopen weken is door (oud-)bestuurders verschillende keren kritiek geuit op de vele reorganisaties en bezuinigingen op de gemeentelijke organisatie, waardoor de kwaliteit afnam. Hilhorst ging daar ook op in. Dat de aanvraag van de Dienst Middelen en Control (DMC) voor twee miljoen euro structureel extra niet geheel werd gehonoreerd, kwam volgens hem omdat dit anders ten koste zou gaan van de geloofwaardigheid van de dienst. Dat zou de vragen oproepen bij andere diensten, volgens Hilhorst: “Hoe komt het dat de club die tegen ons zo streng is over de financiën, er als enige geld bij krijgt?”

Asscher: financiën had wel mijn prioriteit

Voor Hilhorst werd zijn voorganger Lodewijk Asscher gehoord, de huidige vice-premier en PvdA-bestuurder in Amsterdam tussen 2006 en 2012. Hij kreeg een aantal vragen over de tijd die hij voor zijn financiënportefeuille vrijmaakte, na kritiek hierover tijdens andere verhoren. Volgens Asscher vond hij financiën wel degelijk belangrijk:

“Misschien was ik niet fysiek aanwezig in vergaderuren. Ik was wel altijd bereikbaar.”

Twitter avatar thijsniemant T Niemantsverdriet Asscher heeft 1 boodschap: hij wilde als weth “geld overhouden voor de A’dammer”, “de A’dammer ontzien bij bezuinigingen” etc #raadsenquete

Onderzoek naar financiën

In Amsterdam vindt momenteel een raadsenquête plaats naar ‘de financiële functie’ van de gemeente. Dit na een aantal financiële blunders. Dit onderzoek kost de stad 1,9 miljoen euro. Hilhorst stapte vorig jaar op als lijsttrekker van de PvdA na het historische verlies van zijn partij.