Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Geopolitiek

EU-ministers: verbeter uitwisseling gegevens tussen lidstaten

Foto ANP / Koen Suyk

De Europese ministers van Justitie willen dat het makkelijker wordt gegevens uit te wisselen voor opsporingsdoeleinden. De Raad van de Europese Unie is het in Luxemburg eens geworden over een voorstel voor een ‘gegevensbeschermingspakket’ dat die uitwisseling tussen EU-lidstaten moet vereenvoudigen zonder de privacy in gevaar te brengen.

De Raad werkt aan een pakket voor gegevensbescherming dat bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over gegevensbescherming in het algemeen en ligt al sinds de zomer bij het Europees Parlement. Over het tweede deel heeft de Raad nu ook overeenstemming bereikt:

“Het doel van het voorstel is om goede bescherming van persoonlijke gegevens te garanderen en de uitwisseling van persoonlijke gegevens tussen opsporingsdiensten binnen de Europese Unie te faciliteren.”

De nieuwe privacyrichtlijnen gelden wat de Raad betreft straks voor zowel gegevensuitwisseling tussen lidstaten als voor de verwerking van persoonlijke gegevens op nationaal niveau. Het is de bedoeling om zo het vertrouwen te vergroten tussen EU-lidstaten. Mensen die door schending van de regels schade lijden krijgen recht op compensatie.

Het voorstel van de Raad moet nog worden voorgelegd aan het Europees Parlement. De voorzitter zegt te hopen dat de plannen aan het eind van het jaar kunnen worden doorgevoerd.