Van der Burg: WOZ-waarde leidend

De WOZ-waarde van huizen moet leidend zijn in het bepalen van de grondwaarde in het geplande nieuwe erfpachtstelsel. Wethouder Eric van der Burg (Grondzaken, VVD) neemt daarmee het advies van de in juni ingestelde grondwaardecommissie over. Het is voor het eerst dat in Amsterdam de WOZ-waarde als uitgangspunt geldt voor het bepalen van de grondwaarde. Begin 2016 legt het college het voorstel voor aan de gemeenteraad. Het nieuwe erfpachtstelsel – waarbij huiseigenaren hun erfpacht eeuwigdurend kunnen afkopen – raakt 110.000 Amsterdammers.