Nieuw fonds 49,5 miljoen

Het college wil een nieuw duurzaamheidsfonds van 49,5 miljoen euro beschikbaar stellen. Hiermee kunnen particulieren, bedrijven en maatschappelijke instellingen een lening met lage rente aanvragen voor duurzame initiatieven. Dit moet het aantal investeringen in duurzaamheid vergroten en de rol van overheid verkleinen. De gemeenteraad behandelt het voorstel op 25 november.