Blok onderzoekt intrekken voorrang asielzoekers bij sociale woningen

Foto ANP / Bart Maat

Minister Blok (Wonen, VVD) gaat bekijken of het mogelijk is vluchtelingen met een verblijfsstatus niet meer in aanmerking te laten komen voor reguliere sociale huurwoningen zoals dat nu gebeurt. Hij doet dat op verzoek op de Tweede Kamer die kritisch is op de toch al lange wachttijd voor sociale woningen.

“Ik wil op dit moment geen enkele optie uitsluiten”, zei Blok vanochtend tijdens een debat over de begroting van zijn departement. In de loop van de volgende maand neemt Blok na gesprekken met gemeenten en woningcorporaties een beslissing over de positie van de vluchtelingen. De minister wees er wel op dat het intrekken van een zogeheten urgentieverklaring voor geaccepteerde vluchtelingen kan leiden tot grotere problemen bij de tijdelijke opvang van het COA. De doorstroom kan dan minder worden. Nu wordt zo’n 6 procent van de vrijkomende sociale woningen ingeruimd voor vluchtelingen.

De gemiddelde wachttijden voor een sociale woning bedraagt zeven jaar, in Amsterdam zelfs negen. De recente grote stroom van vluchtelingen zal de druk op de wachtlijsten nog verder verhogen, zo is de angst van een groot deel van de Kamer.

Minister ziet weinig in PvdA-plan

Blok reageerde afhoudend op het voorstel van de PvdA om op korte termijn een groot aantal noodwoningen te gaan bouwen. Een ‘noodplan’ zou de komende twee jaar moeten voorzien in de bouw van 100.000 tijdelijke woningen. Op langere termijn zouden er er zelfs 750.000 woningen gebouwd moeten worden. Volgens Blok wil en kan hij gemeenten en corporaties niet dwingen om te gaan bouwen. “Die verplichting past gewoon niet in de Woningwet.” De VVD-minister zegde wel toe om te kijken of hij met „een indicatieve taakstelling” kan gaan werken om tot meer bouwactiviteit te komen. Ook gaat hij de Kamer vaker informeren over de vorderingen op het vlak van nieuwbouwwoningen.