Brandbrief aan bestuur kunstinstelling De Appel

Incapabel bestuur

In de nationale en internationale kunstwereld is geschokt gereageerd op het besluit van het bestuur van De Appel Arts Centre om directeur Lorenzo Benedetti 17 maanden na diens aanstelling op non-actief te stellen. Middels deze brandbrief willen wij ons perspectief onder de aandacht brengen, want het ontslag van Benedetti duidt op een fundamenteler probleem.

Velen waren positief verrast toen De Appel Lorenzo Benedetti als curator aanstelde. Hiermee ging het bestuur in tegen de trend te kiezen voor een ‘manager’. Een samenwerking met Benedetti is niet ‘efficiënt’ en hij zal nooit met goedkope slogans de kunst uitverkopen. Wie met hem werkt, krijgt een inspirerende curator, die kunstenaars goed aanvoelt, oprecht van kunst houdt en sensitieve tentoonstellingen maakt. Hoe kan het bestuur zijn moedige beslissing zo snel terugdraaien om Benedetti’s ‘achterblijvende visie’ en andere managementkwaliteiten? Hier ontstaat het beeld van een incapabel, wispelturig gremium.

Was het subsidiedruk? Of had het bestuur, voornamelijk samengesteld uit bankiers, advocaten en directeuren, zich onvoldoende geïnformeerd over de werkwijze van de artistiek leider die zij in huis hadden gehaald? De summiere uitlatingen omtrent Benedetti’s ontslag doen het laatste vermoeden.

De Appel bestaat 40 jaar. Er stonden altijd bevlogen tentoonstellingsmakers aan het roer die een interessant eigen stempel op de programmering drukten.

Met dit ontslag heeft het bestuur grote schade toegebracht aan de reputatie van De Appel en aan die van Benedetti. Wij spreken ons uit voor: 1) Een breed gedragen bestuur waarin in ieder geval één kunstenaar zitting heeft. 2) Een Appel Arts Centre dat niet vercommercialiseert en een eigen artistieke koers vaart. 3) Een heroverweging van het ontslag van Benedetti. 4) Een brede discussie over de invloed van subsidiepolitiek op de kunstinstellingen.

David Jablonowski, Joep van Lieshout, Lara Almarcegui, Marien Schouten en andere (inter)nationale kunstenaars.

[Voor de volledige brief en alle ondertekenaars, zie www.deappelsupport.nl]